Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders

Op veel momenten voorafgaand aan en tijdens de schoolloopbaan van onze leerlingen vindt communicatie plaats over de studievoortgang en eventueel sociaalpedagogische ontwikkelingen. Lentiz onderwijsgroep vindt dat hierin de zorg voor haar leerlingen voorop moet staan en dat het daarbij van groot belang is dat de informatie zorgvuldig wordt uitgewisseld. Steeds vaker hebben we te maken met gescheiden ouders die beiden informatie van de school willen ontvangen.

 

Er is een protocol opgesteld hoe wij hiermee omgaan indien de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen gescheiden zijn.

 

PDF-bestandHier vindt u het protocol.