Cursus & Consult

Wet natuurbescherming niveau 1

Tijdens de cursus wet natuurbescherming niveau 1 worden de kennis en vaardigheden geoefend die vereist zijn voor een zorgvuldige aanpak. Zorgvuldig handelen is erg belangrijk als je buiten werkt. Je komt namelijk in aanraking met wilde dier- en plantensoorten, die worden beschermd door de Wet natuurbescherming. In de wet zijn verschillende verboden opgenomen om soorten te beschermen. Het overtreden van deze verboden is strafbaar en kan gevolgen hebben voor jezelf, je werkgever en opdrachtgever. In deze praktische cursus leer je hoe je zorgvuldig handelt tijdens het werk en waarom dit belangrijk is.

Opleidingsadvies Offerte aanvragen

AOC keurmerk certificaat

Aan het eind van de cursus volgt een examen. Bij voldoende resultaat ontvang je het landelijk erkende AOC keurmerk certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.

wet-natuurbescherming-niveau-1

Wet natuurbescherming niveau 1

Starten met deze cursus?

Offerte aanvragen

Inhoud

  • basiskennis Wet natuurbescherming, vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen
  • verboden, verbodsbepalingen en zorgplicht
  • beschermde planten en dieren, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaarrond beschermde nesten
  • rode lijst-, doel- en aandachtssoorten
  • zorgvuldig handelen en voorzorgsmaatregelen
  • omgaan met calamiteiten, communicatie en werkproces
  • overtreding en handhaving
  • casussen en huiswerkopdrachten
  • examentraining

Wist je dat deze cursus ook bij jou op het bedrijf gegeven kan worden? Met meerdere medewerkers. Interesse? Doe dan een

Incompany offerte aanvraag

Voorkennis

Geen

Deze cursus is bedoeld voor diegene die in de uitvoering werkzaam zijn in de buitenruimte en geen leidinggevende functie vervullen. Bijvoorbeeld medewerkers, (meewerkend) voormannen.

Bekijk ook:

 niveau 2; opzichter/uitvoerder/beheerder/toezichthouder. Elk persoon die op dit niveau werkt dient gecertificeerd te zijn.

niveau 3: werknemers die belast zijn met de voorbereiding van werkzaamheden (Plan van Aanpak) in gebieden met beschermde flora en fauna.