Wet natuurbescherming niveau 1

Werk je buiten in de natuur? Of heb je te maken met beschermde soorten?  Dan is de cursus Wet natuurbescherming niveau 1 perfect voor jou! Na het volgen van deze cursus en het behalen van je examen mag je deze vaardigheid uitoefenen.

Let op: Vanaf 1 januari 2024 verandert de regelgeving rondom de Wet Natuurbescherming vanuit het AOC keurmerk en zal worden aangepast naar De omgevingswet. Dit heeft gevolgen voor de inhoud en kosten.

Zie tevens routekaart

Opleidingsadvies Aanmelden klassikaal Aanmelden zelfstudie

Resultaat

Deze cursus behandelt de gedragscodes uit bestendig beheer openbare ruimte, natuur- en bosbeheer en het waterschap. Met het behalen van de cursus Wet natuurbescherming en gedragscode flora & fauna, toon je aan dat je de gedragscode kent. Hierdoor weet je zorgvuldig te handelen en schade aan flora & fauna tijdens je werk te voorkomen.

Aanpak

Tijdens de cursus is inbreng uit de eigen praktijksituatie en uitwisseling met andere cursisten belangrijk en zal de theorie aan de praktijk gekoppeld worden. De cursus wordt afgesloten met een examen (meerkeuzevragen) en bij voldoende resultaat ontvang je een landelijk erkend certificaat van AOC Keurmerk dat vijf jaar geldig is.

Meld je aan voor de hercertificering voordat je certificaat verloopt.

wet natuurbescherming niveau 1

Wet natuurbescherming niveau 1

Starten met deze cursus?

Data en inschrijven

Inhoud

In deze tweedaagse cursus leer je werken met de gedragscodes uit bestendig beheer openbare ruimte, natuur- en bosbeheer en het waterschap.

Onderwerpen:

  • Basiskennis Wet natuurbescherming, ontheffingen, vrijstellingen en gedragscodes;
  • Zorgplicht en zorgvuldig handelen met voorzorgsmaatregelen;
  • Beschermde planten en dieren met vaste rust- en voortplantingsplaatsen;
  • Jaarrond beschermde nesten;
  • Omgaan met calamiteiten, communicatie en werkproces;
  • Wat te doen bij overtreding en contact met handhavers;
  • Diverse casussen;
  • Examentraining

Wie volgen deze cursus?

Deze cursus is voor uitvoerende medewerkers en meewerkend voormannen in de groenvoorziening, het natuurbeheer, bosbeheer en/of waterbeheer.

Wist je dat deze cursus ook bij jou op het bedrijf gegeven kan worden? Met meerdere medewerkers. Interesse?

Incompany offerte aanvraag

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis nodig voor deze cursus.

Kosten

Klassikaal
€480,00 excl. 21% btw (incl. lesmateriaal en één examenmoment).
(De cursus start bij minimaal 6 deelnemers)

Zelfstudie
€240,00 excl. 21% btw (incl. lesmateriaal en één examenmoment).

Aanmelden voor zelfstudie

Cursusduur

Klassikaal
2 dagdelen van 6 uur (inclusief examen)

Zelfstudie
1 dagdeel examentraining (inclusief examen)