Cursus & Consult

Gewasbescherming

Wij bieden een diversiteit aan opleidingen in de glastuinbouwsector aan op verschillende niveaus. Als je met gewasbeschermingsmiddelen werkt, moet je beschikken over een zogenaamde spuitlicentie.

In bijgaand schema van Bureau Erkenningen kun je vinden welke licentie jij moet hebben > klik hier.

Klassikale cursussen

Zelfstudie cursussen

Digitale cursussen

Verlengingsbijeenkomsten

Knaagdierbeheersing