Dalton MAVO & Het Groene Lyceum

Onderwijsaanbod

Onze school heeft als kernwaarden: nieuwsgierig, verbinden, zelfbewust, gedreven en ondernemen. Het gaat ons niet alleen om kennis overbrengen, maar ook vooral om een open cultuur waarbij leerlingen een eigen persoonlijkheid kunnen ontwikkelen. We vinden elke leerling uniek. Iedere leerling heeft zijn eigen ambities en talenten.

Het onderwijs bij ons op school is zo ingericht dat jij de kans krijgt op je eigen tempo en niveau te leren. We laten je groeien door je uit te dagen, te stimuleren en veel verantwoordelijkheid te geven.

Wij zijn dan ook op zoek naar de actieve leerling. Dat betekent dat we steeds minder frontaal lesgeven en leerlingen meer gaan werken aan de hand van werkschema’s. De leerkracht begeleidt en ondersteunt jou tijdens deze leerontwikkeling en reflecteert samen met jou op het proces.

Ondersteuning

Op onze school is het gebruikelijk dat de leerling veel met docenten praat. Dat past bij onze cultuur, onze sfeer. Het meeste contact heeft de leerling met de persoonlijke coach, overige docenten, decaan en afdelingscoördinator van dat leerjaar.

Vertrouwenspersoon

Iedereen heeft in zijn of haar leven wel eens te maken met kleine of grote tegenslagen. Je hoeft dan niet alleen te blijven met deze problemen of nare gevoelens. Als eerste kan een leerling met ouder(s)/verzorger(s), vrienden of coach in gesprek gaan. Soms is dat niet voldoende of lukt het niet. Juist dan kan je naar een vertrouwenspersoon stappen. Het is voor leerlingen vaak een moeilijke stap om naar iemand toe te gaan om over problemen te praten. Toch is het goed te beseffen dat wanneer je niet lekker in je vel zit, praten helpt.

Op onze school zijn Marieke Berendse (mberendse@lentiz.nl) en Rob Kleiweg (rkleiweg@lentiz.nl) jouw vertrouwenspersonen. Je kunt wanneer jij eraan toe bent een afspraak maken. Leerlingen mogen bij het gesprek iemand meenemen, zoals een ouder of vriendin. Alle onderwerpen zijn bespreekbaar: ziekte, verslaving, uitgaan, relatie, werk, toekomst, school, faalangst of je thuissituatie.

Specifieke ondersteuning

Het komt voor dat een leerling net even wat extra hulp kan gebruiken. Het coördineren van deze extra zorg ligt bij de ondersteuningscoördinator, Valerie van Heijzen. Het ondersteuningsteam bestaat verder uit een schoolmaatschappelijk werker, een schoolondersteuner cluster 3 (gehandicapte en langdurig zieke kinderen) en een schoolondersteuner cluster 4 (stoornissen en gedragsproblemen).

Je kunt een gesprek aanvragen bij Valérie van Heijzen (vvheijzen@lentiz.nl) voor advies en informatie over eventuele vervolgstappen. Zij weet welke zorg het beste bij de leerling past en hoe de leerling deze extra begeleiding kan ontvangen. Via de zorgkalender en de schoolgids kun je ook als ouder(s)/verzorger(s) wat meer informatie opzoeken over de mogelijkheden van ondersteuning.

IZOD

Het komt ook voor dat een coach niet verder kan in de ondersteuning van een leerling en daarom hulp vraagt aan het Interne Zorg Overleg Dalton (IZOD). Aan de hand van de hulpvraag wordt een leerling besproken. Tijdens het IZOD wordt een handelingsplan opgesteld om de leerling zo goed mogelijk te ondersteunen. In het handelingsplan kan een verwijzing staan, handelingssuggesties voor in de klas of andere maatregelen die voor de ondersteuning nodig zijn.

ZAT

Het kan zijn dat we voor de ondersteuning van een leerling een groot overleg met andere specialisten moeten organiseren. Hiervoor kunnen de volgende mensen worden uitgenodigd: de wijkagent, de leerplichtambtenaar, een vertegenwoordiging van het Sociaal Kern Team (SKT), de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts en hulpverleners die al bij de leerling betrokken zijn. Vanuit school zijn de betrokken afdelingscoördinator, coach, schoolmaatschappelijk werker, schoolondersteuner en de ondersteuningscoördinator aanwezig. Voor het bespreken van een leerling in het ZAT is toestemming nodig van ouders(s)/verzorger(s). Zij zijn ook aanwezig bij het overleg.

 

Global Citizen School

Wij zijn trotse eigenaren van het predicaat Global Citizen School. Wij hebben als doel leerlingen opleiden tot wereldburgers die goed zijn voorbereid op de internationale en interculturele maatschappij. Deze internationale activiteiten vormen een effectieve aanvulling op het reguliere lesrooster.

Onze school is continu in ontwikkeling om deze titel te behouden en leerlingen de school te laten verlaten met een Global Citizen-certificaat. Dit certificaat is een bewijs voor onze leerlingen dat ze zich bewust zijn van hun rol in de huidige internationale maatschappij. Over grenzen kijkend naar internationale mogelijkheden is een vaardigheid die niet alleen binnen het Westland zeer waardevol is.

Wereldburgers op Lentiz | Dalton
Klinkt interessant, maar wat betekent het in de praktijk en waarom is het waardevol voor onze leerlingen nu en in de toekomst? Het kenmerk van Global Citizen is grensverleggend onderwijs. Hoe richt je dat onderwijs in, hoe haal je de rest van de wereld je klaslokaal in met als resultaat dat de leerlingen juist hun vleugels uitslaan?

Binnen Global Citizen komen onze daltonpijlers versterkt terug doordat onder andere samenwerking en verantwoordelijkheid ook binnen nieuwe internationale georiënteerde situaties aangeleerd wordt. Elk vak levert op verschillende manieren zijn bijdrage aan dit proces tijdens de tweetalige onderwijsprojecten.

Binnen het tweetalige onderwijs komt dit geheel bijeen in taalvaardigheden binnen alle vakken die leerlingen in staat stellen hun kennis in een vreemde taal te communiceren. Erasmus Plus projecten in de onderbouw of in- en uitwisselingsprojecten in de bovenbouw brengt dit in praktijk en levert onvergetelijke momenten die tot ver buiten het klaslokaal reiken. Ook wordt gewerkt met het Europese online samenwerkingsplatform eTwinning om digitale samenwerkingsprojecten met andere Europese scholen op te zetten.

Wat levert dat uiteindelijk voor aantrekkelijk profiel op als Global Citizen leerling? Een jonge enthousiaste wereldburger die de frisse blik naar buiten richt en vaardigheden bezit die zullen bijdragen aan een mondiale samenleving!

Talentontwikkeling

Als daltonschool vinden wij het belangrijk om je de kans te geven je talenten te ontdekken of verder te ontwikkelen. Daarom zijn er één middag in de week docenten in de school die na de lessen met jou aan de slag kunnen gaan.

Het volgen van een talentgroep is voor alle leerlingen mogelijk. Aan het begin van het schooljaar wordt er informatie gegeven en kun je je (tegen een kleine vergoeding) inschrijven.

Talentgroep sport

Je maakt kennis met bijzondere sporten zoals freerunnen, real life video games en bootcamp. Het is onze overtuiging dat de combinatie van bewegen en leren stimulerend werkt. Een gezonde geest in een gezond lichaam!

Talentgroep toneel

In deze extra lessen werk je samen met een groep leerlingen én docenten toe naar de toneelvoorstelling. Je leert je stem goed te gebruiken en schittert daarna vol zelfvertrouwen op het podium.

Talentgroep techniek

Er is steeds meer interesse in technologie en daar gaan wij graag in mee! In deze talentgroep werk je aan nieuwe innovatieve ideeën en bouw je elke week aan je eigen project.

Talentgroep kunst

Je gaat samen met andere creatieve toppers aan de slag om je talent te ontwikkelen in bijvoorbeeld tekenen, schilderen, kleine en zeefdrukken. In een tentoonstelling komen alle creaties samen.

Talentgroep dans

Je maakt kennis met verschillende dansstijlen zoals urban, jazz, modern, afro en noem maar op. Ook bouwen we in de dansles aan je zelfvertrouwen, je lichaamshouding en je creativiteit. Uiteindelijk werken we samen naar een spetterende show toe.

Talentgroep muziek

Bij de muzieklessen gaan we aan de slag met de instrumenten uit een popbandje zoals drums, gitaar, bas, keyboard en natuurlijk zang. Ervaring hoef je niet te hebben. Je leert stap voor stap elk instrument kennen en ontdekt zo wat het beste bij jou past. De docent helpt je met de technische vaardigheden.

Maatschappelijke stage

Onze school is erg actief met de maatschappelijke stage en loopt hiermee voorop in vergelijking met andere scholen. De maatschappelijke stage is niet een gewone beroepenstage. Het is een stage waarbij je jezelf inzet voor een maatschappelijk doel.

Je ontmoet groepen mensen waarmee je anders niet zo snel in contact komt en het draagt bij aan de betrokkenheid naar elkaar. Het leert je verantwoordelijk te voelen voor anderen, de buurt en de omgeving en hoe leuk het kan zijn om iets voor een ander te doen. Kortom, een maatschappelijke stage doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander!

Het aantal uur dat leerlingen maatschappelijke stage moeten lopen is 30. Op onze school maken leerlingen in leerjaar 1 en 2 al kennis met de stage door het doen van een maatschappelijke activiteit met de hele klas. De meeste uren worden echter vanaf leerjaar 3 ingevuld. Voorbeelden van maatschappelijke stages zijn:

  • Computerles in een bejaardenhuis
  • Training geven op de sportclub
  • Organiseren van een buurtfeest
  • Schoonhouden van een natuurgebied
  • Voorlezen tijdens naschoolse opvang
  • Helpen op een kinderboerderij

Bij de maatschappelijke stage wordt er gewerkt met een stage-overeenkomst die afgesloten wordt tussen de leerling, school en de stage-aanbieder. Leerlingen documenteren en reflecteren op hun verschillende maatschappelijke stages in hun digitaal portfolio. Voor vragen over de maatschappelijke stage kunt u terecht bij MAS-coördinator Chris van Dijk (cvdijk01@lentiz.nl).

Burgerschap

Sinds 2006 is thema ‘burgerschap’ landelijk op de agenda gezet en wij onderschrijven het belang van het stimuleren van actief burgerschap bij onze leerlingen. De overheid omschrijft actief burgerschap als: “de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”. Hieruit afgeleid heeft onze school een eigen visie ontwikkeld op burgerschap.

Burgerschap is een veelomvattend begrip. Er wordt binnen de school zeer veel gedaan om burgerschap te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de maatschappelijke stage, internationaliseringsuitwisselingen, onderwijs over de basisprincipes van onze samenleving, taalonderwijs, het laten deelnemen van leerlingen aan sollicitatiegesprekken, maar ook de voorbeeldfunctie die de docenten trachten te vervullen in de dagelijkse omgang met leerlingen en met elkaar.

In het kader van het stimuleren van burgerschap zijn de volgende kernwaarden geformuleerd:

• Democratie: leerlingen hebben kennis over democratie en politieke besluitvorming en ontwikkelen democratische vaardigheden;
• Participatie: leerlingen doen mee aan de samenleving zowel binnen als buiten de school;
 Identiteit: leerlingen ontwikkelen een eigen identiteit. Dit is belangrijk voor de mate van verantwoordelijkheid waar de Nederlandse samenleving een beroep op doet.

Meer informatie

Heb je een vraag over onze school en het onderwijsaanbod? Stel deze dan via daltonmavo@lentiz.nl of daltonhetgroenelyceum@lentiz.nl. Wij zorgen dat de juiste persoon contact met je opneemt.