Floracollege

De landelijke aanmeldperiode is van maandag 25 maart tot en met zondag 31 maart 2024.

Inschrijving en toelatingscriteria

Lentiz | Floracollege wil garant staan voor kwalitatief goed onderwijs. Onze leerlingen verdienen de beste kansen. Een gebouw dat te vol is, draagt niet bij aan een optimale en veilige leeromgeving. Daarom heeft het Floracollege het initiatief genomen de instroom van het aantal leerlingen te reguleren. Voor leerlingen uit het Westland en Hoek van Holland is er altijd een plek. Indien we boven de 225 aanmeldingen uitkomen, dan zal er een loting plaatsvinden onder de leerlingen die niet uit het Westland of Hoek van Holland komen. Lees hieronder verder voor een uitgebreide toelichting op de toelatingsprocedure en criteria.

Advies

Leerlingen kunnen zich aanmelden voor de brugklas met het de onderstaande adviezen:

 • Basis
 • Basis/Kader
 • Kader
 • Kader/G(T)L
 • Gemengde leerweg (GL)
 • Mavo (TL)
 • Mavo/havo (TL/havo)

Toelatingscriteria schooljaar 2024-2025

Voor schooljaar 2024-2025 werken wij met twee plaatsingscategorieën.

 • Categorie 1:  leerlingen die op het moment van inschrijving woonachtig zijn in de gemeente Westland (De Lier, Heenweg, Honselersdijk, Ter Heijde, Wateringen, Naaldwijk, Poeldijk, Maasdijk, ‘s Gravenzande, Monster, Kwintsheul) of gemeente Hoek van Holland en leerlingen die in groep 8 onderwijs hebben gevolgd op een basisschool in een van de hierboven genoemde kernen.
 • Categorie 2:  leerlingen die op het moment van inschrijven niet woonachtig zijn in gemeente Westland of Hoek van Holland.

Een leerling is toelaatbaar indien wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen (zie ook het schoolondersteuningsprofiel op de website).

Plaatsingsvolgorde

 • Leerlingen uit categorie 1 met een geschikt schooladvies en passend binnen het ondersteuningsprofiel worden altijd geplaatst en hebben dus een plaatsingsgarantie.
 • Leerlingen uit categorie 2 met een geschikt schooladvies worden geplaatst als er, na plaatsing van alle leerlingen uit categorie 1, minder dan 225 leerlingen geplaatst zijn.

Wij streven naar 12 heterogene eerste klassen.

Indien het aantal leerlingen boven de 225 leerlingen uitkomt na plaatsing van de leerlingen uit categorie 2, dan zal er een loting plaatsvinden tussen de leerlingen uit categorie 2. De volgorde van aanmelding speelt hierin geen rol indien de leerling is aangemeld tijdens de landelijke aanmeldperiode. Leerlingen uit categorie 2 met een broer of zus op het Floracollege hebben voorrang bij plaatsing en zullen dus als eerste (zonder loting) geplaatst worden.

Leerlingen uit categorie 2 horen in de week van 1 april of zij direct plaatsbaar zijn of dat er een loting plaats zal vinden.

Op basis van ervaringen van de afgelopen 5 jaar hadden we 1x geloot moeten hebben. De overige 4 schooljaren zou dit niet nodig geweest zijn.

Aanmeldprocedure

Als uw kind voor het Floracollege kiest dient u zich rechtstreeks bij onze school aan te melden (via aanmeldformulier op onze website).

De landelijke aanmeldperiode is van maandag 25 maart tot en met zondag 31 maart 2024.

Op 15 mei ontvangt u van het Floracollege per e-mail uitsluitsel over plaatsing.

NB: Voor de leerlingen van de VMBO4YOU klas en van Novilab geldt een andere aanmeldprocedure. Deze leerlingen vallen dan ook niet binnen de bovenstaande regeling.