Floracollege

Zorg op het Floracollege

Welke stappen worden ondernomen vanaf het moment dat een leerling van de basisschool komt, tot het moment dat een leerling extra begeleiding nodig heeft op het Floracollege?

Informatie van de basisschool
Het Floracollege verwerkt informatie, die vanuit de basisschool over de leerling is gedeeld, in een overzicht. Deze informatie komt terecht bij de coach. Informatie die belangrijk is voor docenten, wordt met hen gedeeld.

Ondersteuning
Leerlingen, die in aanmerking komen voor ondersteuning voor leerlingen met een leerachterstand (ola), krijgen extra begeleiding waar nodig. Dat is maatwerk (zie ‘hulpverleningsopties’ onderin).
Ola komt overeen met lwoo, alleen hoeven de scholen geen aanvraag bij het samenwerkingsverband meer te doen.

Overleg
Om de 4 weken vindt er een overleg plaats met de coach, de intern begeleider en de leerwegcoördinator , dit is het leerling in beeld overleg (lib). Hierin worden alle leerlingen individueel besproken.
Mocht de begeleiding van een coach en/of docenten niet toereikend zijn, dan wordt een leerling aangemeld voor het zorgteam intake en ondersteuning (i&o).

Zorgteam
Het zorgteam, bestaande uit intern begeleiders, orthopedagoog en de zorgcoördinator, kiezen welke hulpverlening ingezet kan worden. Dit wordt besproken met de ouders en de leerling.

Soort hulp

Intern kunnen wij op de onderstaande gebieden hulp bieden, zowel individueel als op groepsniveau. Het zorgteam bepaalt welke vorm van hulp het best passend voor de leerling is.

Bij sociale problemen (zoals faalangst, pestproblematiek) bieden wij onder andere een sociale vaardigheidstraining, Move2Learn-training (training op het gebied van sociale vaardigheden en leren leren), BOF-training (Beter Omgaan met Faalangst), examenvreestraining, individuele gesprekken (door bijvoorbeeld de schoolondersteuner of schoolmaatschappelijk werkster).

Bij leerproblemen (dyslexie, dyscalculie, rekenproblemen, moeite met lezen) bieden wij onder andere extra faciliteiten (bijvoorbeeld extra tijd, gebruik standaard rekenkaart, verlengde instructie), kortdurende begeleiding gericht op hulpvraag. Voor meer informatie over dyslexie, zie de tegel dyslexie-begeleiding.

Bij leerlingen waarvan Nederlands niet de moedertaal is (NT2) bieden wij waar nodig wekelijks begeleiding voor of na schooltijd en/of tijdens het verwerkings-uur gericht op het vergroten van de woordenschat en het (extra) uitleggen van de lesstof (pre-teaching of re-teaching).

Er is aandacht voor executieve functies (onder andere moeite met plannen en organiseren van het schoolwerk) tijdens de dagstarts met de coachgroep (mentorklas) aan de hand van onze mentormethode en de agenda en tijdens de individuele coachgesprekken. Extra begeleiding op dit vlak wordt verzorgd door de medewerkers van onze Trajectgroep. De Trajectgroep is bedoeld voor leerlingen die tijdelijk extra begeleiding kunnen gebruiken.

Voor leerlingen die last hebben van een lage motivatie voor school(werk) kunnen we vragenlijsten inzetten om te achterhalen waarom een leerling niet gemotiveerd is. Mocht blijken dat individuele begeleiding nodig is, wordt dit ingezet.

 

Meer weten? Voor meer informatie of specifieke vragen kun je contact met ons opnemen via het contactformulier

Stel je vraag