Floracollege

Veelgestelde vragen

Algemeen

 • Waar staat het Floracollege?

  Onze school staat in Naaldwijk, tegenover de bloemenveiling.

  Een routebeschrijving kun je hier vinden

 • Wat zijn de lestijden op het Floracollege?

  Op het Floracollege vinden lessen plaats tussen 8:15 en 16:00.

  Onze lestijden en vakanties kun je hier vinden

 • Welke leerwegen zijn er op het Floracollege?

  Je kunt een diploma behalen op de beroepsgerichte leerweg (bl), kadergerichte leerweg (kl), gemengde leerweg (gl) en mavo, ook wel theoretische leerweg (tl) genoemd.

  Een overzicht van onze leerwegen kun je hier vinden.

 • Welke vakken worden er gegeven op het Floracollege?

  Op het Floracollege volgen de leerlingen theorievakken, zoals Nederlands, Engels, Duits, mens en maatschappij, mens en natuur en wiskunde. In de bovenbouw kunnen ze kiezen voor economie, sport of kunst en maken ze een keuze tussen biologie en natuur/scheikunde. Kijk bij ons onderwijsaanbod voor een overzicht van alle vakken.

  Ook worden er praktijkvakken (pso) aangeboden, zoals koken, (uiterlijke) verzorging, dierverzorging, technologie, houtbewerking, techniek, bloemsierkunst en plantenteelt.

 • Hoe groot zijn de klassen?

  Wij streven naar klassen van maximaal 20 leerlingen.

 • Kan ik langskomen om jullie school te bekijken?

  Je kunt op afspraak een proefles volgen, of  voorlichting krijgen.

Extra begeleiding

 • Hoe gaat het Floracollege om met pestgedrag?

  We hanteren het protocol positieve omgang. We besteden hier aandacht aan tijdens de dagstarts. Ook starten de eerstejaars met een programma dat gericht is op het creëren van een positieve sfeer in de groep.

 • Hoe gaat het Floracollege om met leerlingen met dyslexie?

  Voor leerlingen met dyslexie is er speciale begeleiding en coaching. Lees hier meer.

 • Test het Floracollege op dyslexie?

  Ja, als er aanwijzingen zijn voor dyslexie worden er diverse tests afgenomen. Je kan dan verwezen worden voor een dyslexieonderzoek. De kosten zijn voor de ouder(s)/verzorger(s).

 • Test het Floracollege op dyscalculie?

  Wij testen niet op dyscalculie. Als er aanwijzingen zijn voor dyscalculie, word je geadviseerd zelf een onderzoek te laten doen.

 • Hoe is de leerlingzorg op het Floracollege

  Als eerste gebeurt dit door de coach en docenten. De coach is het aanspreekpunt voor jou en je ouders. Als je specifieke problemen hebt, is er een begeleidingsteam dat bestaat uit de zorgcoördinator, dyslexiecoaches, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werker, schoolondersteuners en orthopedagoog. Zij ondersteunen bij leer- en/of gedragsproblemen, pestgevallen, dyslexie, faalangst en persoonlijke problemen.
  Als we binnen de school voor jou geen passende begeleiding of zorg kunnen bieden, kunnen wij externe hulpverleners zoals de schoolarts, schoolverpleegkundige en de medewerker sociaal kernteam inschakelen. Dit gaat natuurlijk in overleg met jou en je ouders.

  Lees meer over zorg op het Floracollege

 • Hoe gaat het Floracollege om met Leerwegondersteuning (lwoo)/Ondersteuning leerachterstanden (ola)?

  In ons samenwerkingsverband hoeven we geen aanvragen voor lwoo meer te doen. Tegenwoordig gebruiken we de term lwoo niet meer, maar noemen het ondersteuning leerachterstanden (ola). Ondersteuning voor deze leerlingen is maatwerk.

  Lees meer over zorg op het Floracollege

Aanmelden en inschrijven

 • Hoe kan ik me aanmelden op het Floracollege?

  Je kunt je met dit digitale formulier aanmelden voor het Floracollege.

 • Hoe verloopt de procedure na aanmelding?

  Na aanmelding kunnen we met hulp van je unieke code (staat op het adviesformulier van de basisschool) bij je dossier van de bassischool. Deze gaan wij uitgebreid lezen om te beoordelen of wij kunnen voldoen aan je onderwijsbehoeften. Mochten wij denken dat dit niet het geval is, nemen wij contact op met je ouders.

  Eind maart worden jij en je ouders uitgenodigd om een aantal formulieren te ondertekenen.

  Als je je opgegeven hebt voor de talentgroep sport of kunst, word je gevraagd extra informatie aan te leveren en word je uitgenodigd voor een selectiemiddag (sport) of een presentatiemiddag (kunst).

  Na de meivakantie gaan we hard aan de slag om je in te delen in een groep en voor de zomervakantie word je nog uitgenodigd voor een kennismakingsmiddag. Je maakt dan kennis met je coach en groepsgenoten.

Staat je vraag er (nog) niet bij? Neem contact met ons op.

Stel je vraag