Veelgestelde vragen

Algemeen

 • Waar staat het Floracollege?

  Onze school staat in Naaldwijk, tegenover de bloemenveiling.

  Een routebeschrijving kun je hier vinden

 • Wat zijn de lestijden en hoe lang duren de lessen op het Floracollege?

  Op het Floracollege vinden lessen plaats tussen 8:15 en 16:00.

  90% van de lessen in de onderbouw zijn lessen van 60 of 90 minuten. 10% van de lessen zijn dus leseenheden van 30 minuten. Dit zijn momenten waarop het coachgesprek, het verwerkings-uur, een enkele instructie-les of het stamgroep-uur plaats kan vinden. Doordat veruit de meeste lessen 60 min of 90 minuten duren, hebben de leerlingen weinig leswisselingen en niet zoveel verschillende vakken op één dag.

  Onze lestijden en vakanties kun je hier vinden

 • Welke leerwegen zijn er op het Floracollege?

  Je kunt een diploma behalen op de beroepsgerichte leerweg (bl), kadergerichte leerweg (kl), gemengde leerweg (gl) en mavo, ook wel theoretische leerweg (tl) genoemd.

  Een overzicht van onze leerwegen kun je hier vinden.

 • Welke vakken worden er gegeven op het Floracollege?

  Op het Floracollege volgen de leerlingen theorievakken, zoals Nederlands, Engels, Duits, mens en maatschappij, mens en natuur en wiskunde. In de bovenbouw kunnen ze kiezen voor economie, sport of kunst en maken ze een keuze tussen biologie en natuur/scheikunde. Kijk bij ons onderwijsaanbod voor een overzicht van alle vakken.

  Ook worden er praktijkvakken (pso) aangeboden, zoals koken, (uiterlijke) verzorging, dierverzorging, technologie, houtbewerking, techniek, bloemsierkunst en plantenteelt.

 • Wat doet het Floracollege aan talentontwikkeling?

  We hebben een sport– en kunstklas voor leerlingen die passie hebben voor sport of kunst. Daarnaast starten we komend schooljaar met een Lego League team voor leerlingen die het leuk vinden om met techniek en technologie bezig te zijn. In de praktische sector oriëntatie (PSO) lessen maken zij kennis met verschillende bedrijfssectoren, waardoor leerlingen kunnen ontdekken waar hun talenten en voorkeuren liggen. Tevens betrekken we leerlingen bij het organiseren van verschillende activiteiten die plaatsvinden in de school.

 • Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?

  We streven naar stamgroepen van maximaal 20 leerlingen. In de stamgroep volgen leerlingen het merendeel van hun (praktische) lessen. Leerlingen kunnen daarnaast vakken op hun eigen niveau volgen. Leerlingen worden in de onderbouw voor deze vakken ingedeeld in homogene instructiegroepen. Hierin zitten leerlingen met hetzelfde niveau voor het betreffende vak bij elkaar (basis of kader/mavo). Het uitgangspunt voor de indeling van instructiegroepen is voor het niveau ‘basis’ maximaal 16 leerlingen en voor het niveau ’kader/mavo’ maximaal 24 -28 leerlingen.

 • Hoe zorgen jullie ervoor dat mijn zoon/dochter zijn/haar plekje vindt op het Floracollege?

  Wij noemen dit een “zachte landing”. De coach speelt hierin een belangrijke rol. Aan het begin van het schooljaar starten we met “de gouden weken”. De eerste week staat geheel in teken van kennismaken met elkaar en met de school. Tevens zetten we sterk in op een positieve groepsvorming. Ook in de weken erna wordt er nog veel tijd en aandacht besteed aan de  ”zachte landing” bij ons op het Floracollege.

 • Kan ik langskomen om jullie school te bekijken?

  Je kunt op afspraak een proefles volgen, of  voorlichting krijgen.

Extra begeleiding

 • Hoe gaat het Floracollege om met pestgedrag?

  We hanteren het protocol positieve omgang. We besteden hier aandacht aan tijdens de dagstarts. Ook starten de eerstejaars met een programma dat gericht is op het creëren van een positieve sfeer in de groep.

 • Hoe gaat het Floracollege om met leerlingen met dyslexie?

  Voor leerlingen met dyslexie is er speciale begeleiding en coaching. Lees hier meer.

 • Test het Floracollege op dyslexie?

  Ja, als er aanwijzingen zijn voor dyslexie worden er diverse tests afgenomen. Je kan dan verwezen worden voor een dyslexieonderzoek. De kosten zijn voor de ouder(s)/verzorger(s).

 • Test het Floracollege op dyscalculie?

  Wij testen niet op dyscalculie. Als er aanwijzingen zijn voor dyscalculie, word je geadviseerd zelf een onderzoek te laten doen.

 • Hoe is de leerlingzorg op het Floracollege

  Als eerste gebeurt dit door de coach en docenten. De coach is het aanspreekpunt voor jou en je ouders. Als je specifieke problemen hebt, is er een begeleidingsteam dat bestaat uit de zorgcoördinator, dyslexiecoaches, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werker, schoolondersteuners en orthopedagoog. Zij ondersteunen bij leer- en/of gedragsproblemen, pestgevallen, dyslexie, faalangst en persoonlijke problemen.
  Als we binnen de school voor jou geen passende begeleiding of zorg kunnen bieden, kunnen wij externe hulpverleners zoals de schoolarts, schoolverpleegkundige en de medewerker sociaal kernteam inschakelen. Dit gaat natuurlijk in overleg met jou en je ouders.

  Lees meer over zorg op het Floracollege

 • Hoe gaat het Floracollege om met Leerwegondersteuning (lwoo)/Ondersteuning leerachterstanden (ola)?

  In ons samenwerkingsverband hoeven we geen aanvragen voor lwoo meer te doen. Tegenwoordig gebruiken we de term lwoo niet meer, maar noemen het ondersteuning leerachterstanden (ola). Ondersteuning voor deze leerlingen is maatwerk.

  Lees meer over zorg op het Floracollege

Aanmelden en inschrijven

 • Hoe kan ik me aanmelden op het Floracollege?

  Je kunt je met dit digitale formulier aanmelden voor het Floracollege.

 • Hoe verloopt de procedure na aanmelding?

  Na aanmelding kunnen we met hulp van je unieke code (staat op het adviesformulier van de basisschool) bij je dossier van de bassischool. Deze gaan wij uitgebreid lezen om te beoordelen of wij kunnen voldoen aan je onderwijsbehoeften. Mochten wij denken dat dit niet het geval is, nemen wij contact op met je ouders.

  Eind maart worden jij en je ouders uitgenodigd om een aantal formulieren te ondertekenen.

  Als je je opgegeven hebt voor de talentgroep sport of kunst, word je gevraagd extra informatie aan te leveren en word je uitgenodigd voor een selectiemiddag (sport) of een presentatiemiddag (kunst).

  Na de meivakantie gaan we hard aan de slag om je in te delen in een groep en voor de zomervakantie word je nog uitgenodigd voor een kennismakingsmiddag. Je maakt dan kennis met je coach en groepsgenoten.

Staat je vraag er (nog) niet bij? Neem contact met ons op.

Stel je vraag