Kwaliteitszorg

Over kwaliteit valt veel te zeggen. Voor ons is dat samengevat: Doen we de goede dingen (houden we ons aan de afspraken) en doen we de goede dingen goed genoeg (wat kan nog beter). Het controleren hiervan gebeurt door zowel de inspectie als de school zelf. De inspectie voortgezet onderwijs let vooral op de volgende zaken:

  • houdt de school zich aan de wet- en regelgeving, zoals vastgelegd in de Wet Voortgezet Onderwijs (WVO): realiseren we voldoende onderwijstijd en hoe verhouden de (examen)resultaten van de school zich met de rest van het vmbo in Nederland;
  • welk onderwijskundig beleid staat de school voor en tot welke resultaten leidt dit schoolbeleid.

De school voert zelf een aantal onderzoeken uit om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken. Het afgelopen schooljaar hebben alle ouders en de examenkandidaten de tevredenheidenquête ingevuld; dit schooljaar zijn de leerlingen en het personeel aan de beurt. De resultaten van deze onderzoeken worden beschikbaar gesteld aan het personeel en de ondernemingsraad. U vindt de resultaten van deze enquêtes ook op onze website.

Om de kwaliteit van ons onderwijs steeds te verbeteren,

  • werken wij met interne verbeteracties;
  • bieden wij ons personeel voldoende mogelijkheden tot scholing en ontwikkeling;
  • werken wij intensief samen met organisaties en instellingen die de kwaliteit van onderwijs hoog in het vaandel hebben staan. Wat betreft het laatste worden hieronder enkele voorbeelden genoemd.

Contacten met het basisonderwijs

Onze school heeft twee ‘schoolambassadeurs’ die een actieve samenwerking zoeken met scholen voor het (speciaal) basisonderwijs. Op deze manier willen wij een betere aansluiting voor leerlingen realiseren tussen het basisonderwijs en onze school. Ook zullen de schoolambassadeurs een terugkoppeling organiseren naar de basisscholen over de vraag hoe het met hun oud-leerlingen gaat bij ons op school. Door deze samenwerking kunnen wij veel van het basisonderwijs leren en andersom. De schoolambassadeurs zijn: dhr. M. Groen en mevr. J. Timmer.