Floracollege

Examenzaken

Welkom bij examenzaken. Hier vindt je meer informatie over allerlei zaken die betrekking hebben op de examens.

Data schoolonderzoeken:
Hier vind je de schoolonderzoek weken voor 2023 -2024.

Rooster schoolonderzoek
Ongeveer 1 maand voor aanvang van de schoolonderzoeken zal het specifieke rooster (welk vak, welke dag, welke tijd) hier terug te vinden zijn, of in het menu aan de rechter kant.

Examenrooster
Het landelijke examenrooster voor de basis, kader en mavo examenkandidaten is hier terug te vinden.

Examenreglement
Het examenreglement is overeenkomstig het eindexamenbesluit en aangevuld met school-specifieke regels. Als je het met een bepaalde gang van zaken niet eens bent, kun je in het officiële examenreglement lezen hoe je moet handelen.

PTA klas 3 en klas 4
Het schoolexamen is een onderdeel van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA is, net als het landelijk examen, gebonden aan diverse regels en eisen. Deze regels en eisen zijn beschreven in het examenreglement.
In het PTA-boekje staat een korte samenvatting van het examenreglement en wat wij van de leerlingen verwachten ten aanzien van hun gedrag tijdens de afname van de schoolonderzoeken en examens.

De inhoud van de schoolonderzoeken is conform de, in het examenbesluit vastgestelde, landelijke eindtermen. De school heeft de vrijheid om zelf invulling te geven aan het aftoetsen van de eindtermen maar is verplicht om dit te beschrijven in het PTA boekje. Het PTA-boekje dient ieder jaar, uiterlijk 1 oktober, aan geleverd te worden bij de onderwijsinspectie.

Examensecretariaat

Mw M. Kik.

Voorlichting examen

Mededelingen

Er zijn op dit moment nog geen mededelingen over de examens