Floracollege

Instroom

Overstappen

Het is soms noodzakelijk dat een leerling, die al op het voortgezet onderwijs zit, een overstap wil maken naar een andere school. Instroom op het Floracollege is in principe mogelijk. Dit geldt voor de leerjaren 1, 2 en 3 (alleen bij heel hoge uitzonderingen kan in leerjaar 4 ingestroomd worden). Hierbij gelden altijd twee voorwaarden:

 • Er moet plaats zijn in het leerjaar waarin de leerling wil instromen.
 • We moeten kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling.

Bij het bepalen van instroomplaatsen hanteren we de volgende volgorde op de wachtlijst:

 1. Leerlingen die op andere Lentiz scholen zitten.
 2. Leerlingen woonachtig in het Westland of leerlingen die niet woonachtig zijn in het Westland maar wel op een VO-school in het Westland zitten.
 3. Alle overige leerlingen.

Wij volgen onderstaande procedure als je wilt instromen op onze school aan het begin van schooljaar 2024-2025.

Stap 1 – eerste contact
Je kunt via dit formulier (link naar formulier invoegen) je belangstelling voor instroom op het Floracollege kenbaar maken.

Stap 2 – bevestiging
Je ontvangt een e-mail van ons waarin we het vervolg van de procedure toelichten.
Je wordt op een wachtlijst geplaatst.

 Op dit moment schatten wij in dat onze instroommogelijkheden in leerjaar 2 en 3 voor schooljaar 2024-2025 zeer beperkt zullen zijn. Er is dus weinig kans om op het Floracollege in te stromen. Wij adviseren dan ook met klem om een alternatief te zoeken.

 Stap 3 – aantal instroomplaatsen worden per leerjaar bepaald
In week 24 wordt bepaald hoeveel mogelijke instroomplaatsen er zijn. Let wel: we weten pas definitief in week 27 of er ook daadwerkelijk plaats is.
Als er instroomplaatsen beschikbaar lijken te zijn, zal er op volgorde van de wachtlijst contact met je opgenomen worden.
Als er voor jou geen mogelijkheid tot instroom is (er is geen plaats), laten we je dat per e-mail weten.

Stap 4 – onderzoeken van toelaatbaarheid
Als er mogelijk een instroomplaats voor jou beschikbaar is, ontvang je van ons een e-mail waarin we je vragen de volgende zaken aan te leveren:

 • Het VO-VO formulier. Dit formulier moet ingevuld worden door de je huidige mentor.
 • Verzuimoverzicht (van het huidige schooljaar en voorgaande schooljaren).
 • Cijferoverzicht (van het huidige schooljaar en voorgaande schooljaren).
 • Onderwijskundig rapport van de basisschool.
 • Overige relevante toetsuitslagen (intelligentietest, cito VAS bijvoorbeeld).
 • Eventuele stoornisverklaringen (dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS bijvoorbeeld).
 • Vragenlijst ingevuld door jezelf en je ouder(s)/verzorger(s).

Aan de hand van de verkregen gegevens gaan wij bekijken of je geschikt bent voor het Floracollege. Daarbij nemen we ook altijd contact op met je huidige school.

Als blijkt dat wij niet kunnen voldoen aan je onderwijsbehoeften (wat jij nodig hebt om succesvol te zijn op school), laten wij je dat weten. Je kunt dan niet naar het Floracollege komen.

Stap 5 – kennismakingsgesprek
Je wordt, samen met je ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek om je nog beter te leren kennen. Tijdens dit gesprek kunnen jij en je ouder(s)/verzorger(s) uiteraard ook vragen stellen over het Floracollege.

Stap 6 – besluitvorming
Zodra alle bovenstaande stappen gevolgd zijn, neemt onze toelatingscommissie een besluit over toelaatbaarheid.
Bij een positief plaatsingsbesluit krijg je in week 27 te horen of er plaats voor je is.

Stap 7 – definitieve inschrijving
Als je geplaatst bent, word je uitgenodigd voor een gesprek om je definitief in te schrijven.

 

Aanmeld formulier instroom 2024 - 2025

Voornaam en achternaam leerling(Vereist)
Naam ouder/verzorger(Vereist)
E-mailadres ouder/verzorger(Vereist)

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Het is niet mogelijk om in te stromen op het Floracollege. Al onze klassen zitten vol.