Floracollege

Lesvrij (lockdown scholen)

Lesvrij - lockdown

15 december 2020
Geachte ouder(s), verzorger(s),

Gisteravond is in de toespraak van minister-president Mark Rutte formeel bevestigd en duidelijk geworden dat Nederland voor vijf weken in een volledige lockdown komt. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor het hele onderwijsveld en dus ook voor onze school.

Vanaf woensdag 16 december gaat ook voor de school deze lockdown in. Wij hebben besloten dat van woensdag 16 december tot en met vrijdag 18 december alle fysieke en online lessen komen te vervallen. De stages gaan deze week, daar waar mogelijk gewoon door. De reden voor dit besluit is dat we de docenten de gelegenheid bieden om voorbereidingen te treffen voor de online lessen na de vakantie.

De leerlingen hebben vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met maandag 4 januari 2021 kerstvakantie en zijn lesvrij. Helaas eindigt dit schooljaar op een onverwachte en ook voor ons niet te voorziene wijze. Wij beseffen dat het voor u en de leerlingen een abrupte sluiting van het kalenderjaar is. We hadden graag met een kerstactiviteit het jaar 2020 op een sfeervolle wijze met leerlingen afgesloten. Jammer genoeg kan dit door de strenge maatregelen niet plaatsvinden.

We zetten wederom met elkaar de schouders eronder om het onderwijs binnen de beperkende maatregelen zo goed mogelijk te verzorgen. Vrijdagochtend ontvangt u verdere berichtgeving hoe de lessen na de kerstvakantie georganiseerd gaan worden.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Met vriendelijke groet,
Schoolleiding

Terug naar de agenda