Floracollege

Ouderavond klas 3 en 4

Ouderavond klas 3 en 4

Klas 3B, 3K en 3GT,
Hiervoor nodigen wij alleen de ouders van harte uit. De avond ziet er als volgt uit:
18.30 uur Inloop ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen die zich hebben opgegeven voor één van de reisbestemmingen: Nederland, België, Frankrijk natuur, Frankrijk kunst, Oostenrijk sport, Oostenrijk skiën, Italië, Engeland of Duitsland (zorgt u ervoor dat u weet naar welke bestemming uw kind gaat?). De leerlingen hebben deze voorlichting in de middag al gekregen.
18.45 – 19.30 uur Voorlichting Internationalisering in diverse lokalen
19.15 uur Inloop overige ouders (leerlingen die tijdens de internationalisering op school blijven)
19.30 uur U krijgt voorlichting over stage en het ‘groene’ examenprogramma. Ook die informatie krijgen de leerlingen/hebben de leerlingen al gekregen tijdens de lessen.
Aansluitend gaan de ouder(s)/verzorger(s) met de mentor/coach naar een lokaal. U krijgt voorlichting over de overige zaken klas 3 (zorgt u ervoor dat u weet in welke klas uw kind zit)?

Klassen 4B, 4K en 4GT,
Hiervoor nodigen we alleen de ouders van harte uit. De avond ziet er als volgt uit:
20.00 uur Inloop aula (koffie en thee staan klaar)
20.15 uur Algemeen gedeelte in de gymzaal: Voorlichting over examenzaken; Voorlichting doorstroom mbo.
Aansluitende gaat u met de mentor/coach naar het lokaal voor het doornemen van de belangrijke zaken voor klas 4. Zorgt u ervoor dat u weet in welke klas uw kind zit?

Terug naar de agenda