Floracollege

Westland On Stage beroepenfeest

Westland On Stage, locatie Olympus'70, Galgeweg 35 te Naaldwijk

Betreft: Het beroepenfeest op 28 maart 2023 Westland on Stage

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Volgende week dinsdag 28 maart gaat uw zoon of dochter meedoen aan het Beroepenfeest van
Westland on Stage. Op deze dag gaan ze kennismaken met de beroepsbeoefenaren met als doel een
afspraak in te plannen voor de doe dag op donderdag 6 april.
Uw zoon of dochter komt 28 maart volgens het rooster naar school. Zij volgen de les tot 13:15 uur
om daarna op de fiets naar Olympus’70 te vertrekken. Het is dus gewenst dat uw zoon of dochter
deze dag met de fiets komt. Als dit niet mogelijk is, dan zien we uw zoon of dochter om 13:50 uur bij
Olympus’70, Galgeweg 35 te Naaldwijk. U of uw zoon of dochter meldt aan de coach dat ze met de
auto worden gebracht en gehaald.
Het evenement duurt tot 14:50 uur. Hierna zijn de leerlingen vrij en kunnen ze richting huis gaan.
De coaches zijn bij het evenement aanwezig en zullen toezicht houden en indien nodig, uw zoon of
dochter begeleiden bij het maken van de afspraken.
Als er vragen zijn kunt u mailen naar mschoonenboom@lentiz.nl

Met vriendelijke groet,
Mede namens dhr. van Ruijven en dhr. Van Heteren,
Monique Schoonenboom

Terug naar de agenda