Floracollege Cultuurprofielschool: wegens succes verlengd!

De komende vier jaar mag het Floracollege zich opnieuw ‘Erkende Cultuurprofielschool’ noemen.

Cultuurprofielscholen.nl

Cultuurprofielschool

Het keurmerk ‘CultuurProfielSchool’ wordt alleen toegekend aan scholen die excellent onderwijs aanbieden op het gebied van kunst en cultuur. Helemaal bijzonder is, dat er van de 44 scholen in Nederland die dit keurmerk hebben gekregen, maar een paar scholen een brede vmbo-school zijn, zoals het Floracollege. De meeste cultuurprofielscholen zijn havo-vwo scholen, met wel vaak een vmbo-tak.

Visitatiecommissie

Een visitatiecommissie heeft de school onlangs een hele dag aan een zwaar onderzoek onderworpen. Het hele leerplan van de kunstvakken, alle activiteiten van de kunstklassen en de musicalklas en het totale beleid van de school inzake kunst- en cultuuronderwijs is minutieus tegen het licht gehouden.

En de commissie oordeelde uiterst positief: Leerlingen zijn enthousiast over hun schoolkeuze vooral om de goede sfeer, de musicalklas, theaterklas en kunstvakken, en de vele activiteiten en mogelijkheden die de school biedt.

"Leerlingen zijn enthousiast over hun schoolkeuze, vooral om de goede sfeer, de musicalklas, theaterklas en kunstvakken."

Het Floracollege ziet kunst en cultuur als een belangrijk onderdeel van de vorming van de leerlingen. Die krijgen daarom les in vakken als muziek, drama, dans en beeldende vorming. Voor leerlingen met een meer dan gemiddelde belangstelling in deze vakken zijn er speciale kunstklassen.

Jaarlijks produceert de school twee of drie grote musicals, een grote toneelvoorstelling en talloze kleinere optredens en exposities.