Duits

Wat leer je bij dit vak?

Bij dit vak leer je alles wat je nodig hebt binnen en buiten de school op het gebied van de Duitse taal. Hier horen de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven bij. Ook leer je iets over de gewoonten en gebruiken in Duitsland (Landeskunde)

Wat heb je nodig bij dit vak?

Duits wordt aan het begin van de 2e klas enkele weken (8 tot 10 weken) verplicht aan de leerlingen met een kader, of mavo niveau aangeboden om met dit vak kennis te laten maken en te onderzoeken of het vak bij jou past. Daarna wordt het een keuzevak.

Bij dit vak werken we onder andere met de methode Zugspitze. Deze methode werkt met een papierenboek en een online-omgeving. Je hebt geen woordenboeken nodig, die hebben wij op school.

Hoe zit het met huiswerk bij dit vak?

Net als bij de andere vakken krijg je een weektaak. De opdrachten in de weektaak kun je tijdens de verwerkingsuren op school maken met de hulp van docenten.