Floracollege

De gezonde schoolkantine

Het Floracollege heeft een 'Gouden Schoolkantine' schaal gekregen van het voedingscentrum.

Gouden Schoolkantine

Visie

Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen en docenten. We kiezen voor een positieve aanpak, waarbij we de keuzevrijheid van onze leerlingen respecteren. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij.

De gezonde schoolkantine

Op onze school vinden we verantwoord eten en drinken belangrijk. Met een bewust schoolkantine-aanbod leren scholieren al op jonge leeftijd een gezonde keuze te maken.

Vandaar dat we hebben gekozen voor het ‘ONTDEK’-concept van Van Leeuwen Catering. Met dit concept voldoet onze kantine aan de nieuwste richtlijnen van het Voedingscentrum. Elk jaar wordt het assortiment beoordeeld aan de hand van de kantinescan en worden deze resultaten gepresenteerd aan de directie. De schoolkantine krijgt het etiket brons, zilver of goud. Oplopend in gezondheid van de producten.

We werken op onze school volgens de ‘Richtlijnen Gezondere Kantines’, die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Binnen de verschillende aangeboden productgroepen zoals dranken, brood en zuivel, biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. De betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Onze kantine hanteert drie uitstralingspunten

1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.
2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes.
3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes.

Daarnaast hebben wij gekozen voor:
4. Dat het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten voor minimaal 80% uit betere keuzes bestaat.
5. We groente en fruit aanbieden.
6. Dat de aankleding van de kantine leerlingen en docenten stimuleert onbewust betere keuze te maken.

Hiermee voldoen we aan de Gouden Schoolkantine!