Floracollege

Mens en maatschappij

Wat leer je bij dit vak?

Bij dit vak leer je alles wat je nodig hebt om in de maatschappij mee te doen. Bij Mens en Maatschappij combineren wij vier vakken:

  • Aardrijkskunde leert ons over de aarde om ons heen.
  • Geschiedenis leert ons hoe de wereld zich heeft ontwikkeld en gevormd tot hoe het nu is.
  • Maatschappijleer verteld ons de normen en waarden die wij belangrijk vinden en we behandeld actuele onderwerpen
  • Economie zorgt ervoor dat wij leren begrijpen hoe men omgaat met geldzaken.

Wat heb je nodig bij dit vak?

Bij dit vak werken we met de methode Mundo. Bij deze methode werken we online in het programma Learnbeat en we werken met het boek van Mundo. Je hebt 3 themaboeken in leerjaar 1 en 3 themaboeken in leerjaar 2.

Daarnaast is het fijn als je nieuwsgierig bent naar de wereld om je heen en jij je afvraagt waarom de dingen zijn, zoals ze zijn.

Hoe zit het met huiswerk bij dit vak?

Bij Mens en Maatschappij krijg je een weektaak opgegeven. De taak kan bestaan uit maak- en/of leerwerk. Je werkt aan de taak op school tijdens de verwerkingsuren en voor de toetsen leer je thuis.