Mens en natuur

Wat leer je bij dit vak?

Bij dit vak leer je biologisch en natuurkundig onderzoek te doen.

Er zijn verschillende thema’s die we behandelen bij Mens en Natuur (M&N). Enkele voorbeelden zijn: Verkennen, sport, voeding, energie, waarnemen, water en lucht, voortplanting, energie en gezondheid.

Het vak M&N krijg je in leerjaar 1 en 2. Aan het einde van leerjaar 2 maak je de keuze tussen biologie en natuur-, scheikunde voor leerjaar 3 en 4.

Wat heb je nodig bij dit vak?

Bij dit vak hebben we een digitale lesmethode. Dat betekent dat je geen boeken krijgt voor M&N. We werken in projecten gekoppeld aan de thema’s die hierboven genoemd zijn. Zo’n project duurt 6 tot 8 weken. Je krijgt in de eerste klas 6 projecten én in de tweede klas 6 projecten.
De projecten staan op je computer in een programma dat Learnbeat heet. Learnbeat wordt voor veel vakken gebruikt, dus hoe dat werkt leer je snel als je bij ons op school komt.

Hoe werken we bij dit vak?

Bij M&N werken we op een onderzoekende manier. Daarvoor hebben we verschillende methodes, zoals je hieronder kunt zien: