Floracollege

Onderwijsconcept

Meer weten

Wil je weten wat onze leerwegen zijn, welke vakken je krijgt en hoe het zit met bijvoorbeeld extra aandacht op school? Bekijk snel ons onderwijs aanbod

Lees meer

Vernieuwd concept

Het Floracollege is anderhalf jaar geleden begonnen met een vernieuwd onderwijs concept. De reden hiervoor is dat wij een leerling met een groter scala aan competenties met een diploma van school willen laten gaan. Hierin zijn drie uitgangspunten van grote waarde, te weten: Competentie, relatie en autonomie

Competentie, relatie en autonomie

Deze drie uitgangspunten geven wij binnen het Floracollege vorm door middel van de onderstaande pijlers.

  • Toekomst denken
  • Bildung
  • Maatwerk
  • Integrale gebiedsbenadering
  • Internationale verbindingen
  • ICT
Op je eigen niveau het beste uit jezelf halen

Toekomst denken

De maatschappij verandert in een steeds sneller tempo. Volwassen worden in deze tijd vraagt om een bewuste, nieuwsgierige, kritisch denkende, zelfstandige en doelgerichte blik. Wij bieden onze leerlingen een helpende hand, zodat zij vol zelfvertrouwen hun toekomst kunnen vormgeven.

Bildung

In onze lessen en in de persoonlijke benadering van onze leerlingen in coachgesprekken besteden we uitvoerig aandacht aan persoonsontwikkeling. Vragen die we bespreken zijn: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, waar sta ik nu, wat heb ik te doen en wat maak ik waar?

Begeleiding door je eigen coach

Maatwerk

Iedere leerling is anders, iedere leerling leert anders. Wij helpen onze leerlingen om leerdoelen te stellen waarbij ze precies weten wat de volgende stap is. Via gedifferentieerde opdrachten werken ze op hun eigen niveau aan de lesstof, binnen en buiten de school. Uiteindelijk kunnen leerlingen hun vakken op verschillende niveaus afronden.

Integrale gebiedsbenadering

Leren doe je niet alleen op school maar juist ook daarbuiten. We betrekken onze grote kring van partners in de regio bij het vormgeven van onderwijs. Leerlingen kunnen zich oriënteren door praktijkervaring op te doen. Ook stemmen we ons onderwijsaanbod af op de mogelijkheden in de regio.

Veel aandacht voor kunst en cultuur

Internationale verbindingen

De wereld wordt steeds kleiner en internationale betrekkingen steeds intensiever. Wij vinden het belangrijk leerlingen in contact te brengen met andere culturen en internationale verbanden. Hiervoor organiseren we uitwisselingsprogramma’s waarbij leerlingen bij gezinnen in andere landen worden ondergebracht. Ook doen we mee aan internationale activiteiten als musicals en sportuitwisselingen.

ICT

We kunnen onze ambities niet waarmaken zonder goede ICT-ondersteuning. We zoeken een goed systeem waarin leerlingen via een portfolio aantonen welke doelen ze hebben behaald en hoe ze hieraan hebben gewerkt. Bovendien is het belangrijk dat ouders en wijzelf de voortgang van de leerlingen digitaal kunnen volgen. Daarnaast vinden we dat leerlingen mediawijs moeten worden en dat ze ICT op een goede manier moeten benutten bij hun leerproces. Dat betekent ook dat onze docenten mediawijs zijn en geschoold in het gebruik van ICT bij het leren.