Oudernieuwsbrief herfstvakantie 2022

Geachte ouders(s), verzorger(s),

Met de herfstvakantie voor de deur kijken we terug op een goede start van het schooljaar. De “Gouden
Weken” zijn goed verlopen en naast alle lessen hebben we ook tijd en aandacht kunnen besteden aan
groepsvorming in alle leerjaren. Onze leerlingen hebben het fantastisch gedaan en daar zijn we trots op! Veel
van wat onze leerlingen gedaan hebben en nog gaan doen vind u terug in deze nieuwsbrief.

We hebben na de zomer een aantal organisatorische en onderwijskundige veranderingen doorgevoerd. Deze
hebben goed uitgepakt en daar zijn we blij mee. Zo hebben we minder lessen van 30 minuten (en dus veel
meer lessen van 60 of 90 minuten) in het rooster. Hierdoor hebben de leerlingen minder verschillende lessen
op een dag en minder leswisselingen. Dit geeft de leerlingen rust. De huidige derdejaarsleerlingen zitten door
een wijziging in de samenstelling van de groepen vaker in hun vaste stamgroep en dit bevordert de
groepsbinding. Wij blijven altijd kritisch kijken naar ons eigen onderwijs, waarbij we opzoek blijven gaan naar
verbeterpunten. Mocht u nog goede tips en adviezen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te
nemen!

We leven op dit moment in ingewikkelde en onzekere tijden. Welk effect gaat corona hebben op ons
dagelijks leven, wat gaat er gebeuren in Rusland en Oekraïne en de rest van de wereld? Wij gaan er in ieder
geval alles aan doen om het voor onze leerlingen zo normaal mogelijk te laten verlopen. Mocht u, als gevolg
van alle ontwikkelingen in de samenleving, op sommige gebieden in de knel komen, laat het ons dan weten.
Samen zoeken we naar een passende oplossing.

Ik wens u heel veel leesplezier!

Met vriendelijk groet,

Pim van der Hoorn
Directeur Floracollege

Nieuwsbrief oktober 2022
Terug naar het nieuwsoverzicht