Floracollege

Praktijkvakken op het Floracollege (pso)

Wat is pso?

Praktische sectororiëntatie (pso) is een programma dat scholen voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) in de eerste twee leerjaren aanbieden. Pso heeft als doel de basisvorming praktisch in te richten en leerlingen te helpen bij het maken van een sectorkeuze. Het helpt leerlingen onder andere om de sterke punten en verder te ontwikkelen vaardigheden te ontdekken. Het programma is een oriëntatie op het onderwijs in alle sectoren. Hieronder vindt u algemene uitleg en meer informatie over pso.

Kenmerken van pso

In het programma staat het doen centraal. Leerlingen zijn praktisch bezig en proeven aan de vaardigheden die nodig zijn om het onderwijs in de verschillende sectoren in de bovenbouw succesvol te kunnen volgen.

Waarom pso?

Leerlingen kunnen op basis van eigen ervaring een betere keuze maken voor een bepaalde sector. Ze ervaren welke vaardigheden er nodig zijn om verder te gaan in die sector.

Motivatie

Leerlingen die weten waarvoor ze leren, gaan gemotiveerder naar school en kiezen gerichter. Het resultaat is minder uitvallers en minder leerlingen die van sector veranderen. Omdat docenten leerlingen in praktijksituaties aan het werk zien, kunnen zij gerichter adviseren over de sectorkeuze.