VMBO4You

Ondersteuning

Leerlingen met aantoonbare extra ondersteuningsbehoeften kunnen onderwijs volgen via het groepsarrangement VMBO4You. Dit zijn leerlingen die in potentie een vmbo-diploma kunnen halen, maar kwetsbaar zijn en zeker nog in de onderbouw extra ondersteuning nodig hebben. Een aantal leerlingen heeft een diagnose, zoals bijvoorbeeld een vorm van autisme of AD(H)D.

Structuur

Het VMBO4You-arrangement is gericht op een zo passend mogelijke begeleiding in de onderbouw op gedrag en leren. Het pedagogisch klimaat wordt getypeerd door veel structuur en voorspelbaarheid. Zo zijn er bijvoorbeeld minder lokaal- en docentwisselingen en is de maximale groepsgrootte 14 leerlingen. In de bovenbouw sluiten de leerlingen aan bij reguliere klassen en kunnen zij gebruik maken van extra ondersteuning die gegeven wordt door een leerlingbegeleider vanuit VMBO4You.

"Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig"

Intakeprocedure

De afdeling heeft een eigen intakeprocedure waarbij de volgende onderdelen van belang zijn: één of meerdere gesprek(ken) met de ouders en de basisschool, een observatie in de klas, het invullen van een vragenlijst en het verzamelen van relevante informatie waaruit blijkt dat de leerling baat heeft bij de ondersteuning van VMBO4You. Hierna wordt een ontwikkelperspectiefplan opgesteld waar onder andere ondersteuningsbehoeften, handelingsadviezen en doelen worden beschreven. Leerlingen leren, ondanks hun verschillen, met elkaar omgaan, van en met elkaar te leren en worden op deze manier voorbereid op de overstap naar vervolgonderwijs.

Meer weten?

Wil je meer weten over VMBO4You? Gezien de maximale groepsgrootte van 14 leerlingen, is het verstandig je interesse vroegtijdig aan te geven. Je kunt ons daarvoor bellen of mailen.

Contactformulier