Floracollege

Vmbo bbl

Open dag

Kom kijken op een van onze open dagen of meld je nu al aan.

Aanmelden

Vmbo bbl

In de bbl klassen zitten leerlingen met een niveau basisberoepsgerichte leerweg.

In een klas zitten ongeveer 16 leerlingen en de klassen hebben een vaste mentor die het merendeel van de lessen aan zijn of haar klas verzorgt. Dit zorgt voor de nodige rust en biedt de leerlingen veel structuur. Op deze manier voelen ze zich thuis en kunnen ze zich in een veilige omgeving rustig ontwikkelen. De mentor van een klas is altijd het eerste aanspreekpunt voor vragen en of wensen.

Omdat de leerlingen in de brugklas nog niet uitgeleerd zijn wat betreft de stof van de basisschool, richten de docenten zich de eerste twee jaar van de onderbouw op het verder aanleren en ontwikkelen van de benodigde basisvaardigheden o.a. reken-, en taalvaardigheden. Ook is er veel aandacht voor het aanleren van praktische vaardigheden tijdens de lessen praktische sector oriëntatie (PSO).