Dyslexiebegeleiding op het Floracollege

Dyslexiecoaches Danique Jansen en Onno Maat verzorgen samen met dyslexiecoördinator en orthopedagoog Marjolijn Pruijsen de dyslexiebegeleiding op het Floracollege.

In de praktijk krijgen de leerlingen vooral te maken met de dyslexiecoaches; leerlingen kunnen bij hen terecht met vragen, zij bieden een luisterend oor en zij kunnen kortdurende begeleiding geven als een leerling dreigt vast te lopen in het onderwijsproces.

Welke begeleiding is er?

  • Hulp bij het leren gebruiken van hulpmiddelen.
  • Hulp bij het aanleren van strategieën voor bijvoorbeeld begrijpend lezen en het leren van woordjes en zinnen.
  • Hulp bij het leren plannen en organiseren van het schoolwerk.

De hulp is niet gericht op het verbeteren van het niveau van technisch lezen en/of spelling, maar richt zich op het versterken van vaardigheden om beter met dyslexie te leren omgaan.

Aan het begin van leerjaar 1 zoeken de dyslexiecoaches alle dyslectische leerlingen op om zich voor te stellen en uit te leggen waar zij de leerling bij kunnen helpen/ondersteunen. Aan de hand van een vragenlijst, die de leerling samen met ouders/verzorgers in vult, wordt er een gepersonaliseerde dyslexiepas gemaakt. Op deze dyslexiepassen staan de verschillende faciliteiten waar de leerling gebruik van kan maken.

Er wordt veel gewerkt met de laptop. Hierdoor zijn voorleesfuncties steeds toegankelijker en deze zijn gratis beschikbaar. De leerlingen met dyslexie kunnen hier gebruik van maken. De dyslexiecoaches kunnen de leerlingen hiermee op weg helpen. Kurzweil is een programma met meer mogelijkheden en op het Floracollege kunnen leerlingen hier gratis gebruik van maken. Belangrijk bij alle hulpmiddelen is wel dat het moet passen bij de leerling én de leerling er mee kan werken.

Meer weten?

Je kunt via het contactformulier direct vragen stellen aan de dyslexiecoaches.

Stel je vraag