Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich veilig, herkend, gekend en erkend voelen. Als je behoefte hebt aan specifieke ondersteuning kun je extra zorg krijgen.

Als eerste gebeurt dit door de coach en docenten. De coach is het aanspreekpunt voor jou en je ouders. Als je specifieke problemen hebt, is er een begeleidingsteam dat bestaat uit de zorgcoördinator, dyslexiecoaches, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werker, schoolondersteuners en orthopedagoog. Zij ondersteunen bij leer- of gedragsproblemen, pestgevallen, dyslexie, faalangst en persoonlijke problemen.

 

Externe zorg.

Als we jou binnen de school geen passende begeleiding of zorg kunnen bieden, kunnen wij externe hulpverleners zoals de schoolarts, schoolverpleegkundige en de medewerker sociaal kernteam inschakelen. Dit gaat natuurlijk in overleg met jou en je ouders.