BOL en BBL

Bij het mbo volg je, afhankelijk van de opleiding, een BOL (Beroeps Opleidende Leerweg), of een BBL traject (Beroeps Begeleidende Leerweg). BOL is voltijds onderwijs, BBL is deeltijd onderwijs en deeltijd werk.

Voor de BBL opleidingen is het van belang dat je bij het opleidingsbedrijf een arbeidsovereenkomst hebt van minimaal 20 uur per week.

In het BBL traject kun je, bij het Lentiz MBO Maasland, de volgende opleidingen volgen:

  • Groen, Grond & Infra (Gemechaniseerd Loonwerk)
  • en Groen (Hovenier)

Alle onze overige opleidingen zijn alleen in het BOL traject te volgen.

Groen, Grond & Infra (Gemechaniseerd Loonwerk)

De opleiding Groen, Grond & Infra is alleen te volgen in het BBL traject. Volg je de opleiding in niveau 2 of 3, dan ga je 1 dag in de week naar school. Voor niveau 4 geldt dat je dan 2 dagen per week naar school gaat. De overige dagen werk je voor een loonbedrijf (of een vergelijkbaar bedrijf in de sector).

Groen (Hovenier)

De opleiding Hovenier wordt in het eerste leerjaar aangeboden in een BOL-variant: 5 dagen per week naar school met, verdeeld over het schooljaar, een of meerdere stageperioden. Vanaf het tweede leerjaar wisselen we in de opleiding van leerweg. We stappen over van BOL naar BBL. Dit betekent dat je vanaf het tweede leerjaar nog maar 1 dag naar school gaat. Voor niveau 4 geldt dat je dan 2 dagen per week naar school gaat. De overige dagen werk je voor een hoveniersbedrijf (of een vergelijkbaar bedrijf in de sector).