MBO Maasland

Examenzaken

De manier van examineren verschilt per school en opleiding. Voor bijna alle opleidingen moet je bijvoorbeeld proeven van bekwaamheid afleggen. In zo’n proeve moet je laten zien dat je (onderdelen van) het beroep kan uitoefenen waarvoor je hebt geleerd. Een assessment is ook mogelijk. Hierbij maken studenten een werkstuk of praktijkopdracht. Er zijn ook nog andere examenvormen in het mbo. Meestal is sprake van een mix van examenvormen.

Wat je als mbo-student aan het eind van je opleiding moet kunnen, staat in de kwalificatiedossiers. Op basis van deze eisen stellen wij onderwijsprogramma’s en examens op. Tijdens het examen toetsen we of je aan de kwalificatie-eisen voldoet. Je vindt hier verschillende zaken die met het examen te maken hebben. Bijvoorbeeld Aanvraagformulieren, reglementen, programmeringen en procedures m.b.t. examens voor het schooljaar 2018 – 2019. Als je hier vragen over hebt kun je altijd contact met ons opnemen.