MBO Maasland

Ziekmelding student

Een ziekmelding dient telefonisch plaats te vinden voor aanmelding van de eerste les, of voor aanvang van je werktijd als je stage loopt. Als je meerderjarig bent (18 jaar of ouder) mag je de melding zelf doen. Ben je jonger dan 18 dan moet je ouder / verzorger de melding doen.

Bij een ziekmelding word je gevraagd om je:

  • naam
  • klas
  • eventueel leerlingnummer

Betermelden

Het is belangrijk dat je het ook laat weten als je weer bent hersteld, anders lopen je uren afwezigheid onnodig door.  Dit kan persoonlijk bij de receptie of telefonisch.

Stageperiode

Let op: Ook bij afwezigheid tijdens de stage periode dien je een ziekmelding / betermelding te doen, zowel bij de school als bij je stagebedrijf.

Telefoonnummer

010-5910499