Corona nieuws

Update 26 mei 2021

Zelftesten beschikbaar voor studenten

Maandag 19 april jl. heeft minister Ingrid van Engelshoven namens OCW een brief gestuurd naar alle MBO-scholen over het inzetten van zelftesten. Deze zouden na de meivakantie voor de scholen beschikbaar komen. Scholen zijn op zichzelf niet verantwoordelijk voor het proces rondom zelftesten; wel moeten zij aan medewerkers en studenten duidelijk maken op welke wijze deze zelftesten preventief ingezet gaan worden. Lentiz MBO Maasland kiest ervoor alleen zelftesten in te zetten als het een categorie 3 contact betreft. Er is dan geen sprake van klachten maar je bent in de afgelopen 24 uur waarschijnlijk langer dan 15 minuten fysiek in contact geweest met een besmette medestudent of medewerker.

Nu op vrijdag 21 mei jl. de zelftesten op de school gearriveerd zijn, is het zaak de procedure die wij als MBO zullen inzetten kenbaar te maken.

Stappenplan risicogericht testen

 • De melding van een besmette student/medewerker, geconstateerd door de GGD komt bij de
  school binnen (eventueel na bron en contactonderzoek)
 • De teamleider van de opleiding wordt op de hoogte gebracht van de besmetting
 • De teamleider gaat zo snel mogelijk na of er sprake is geweest van fysiek contact op minder
  dan 1,5 meter van de besmette student/medewerker in de afgelopen 24 uur
 • Zo ja, dan wordt de klas direct verzocht een periode van 5 dagen in quarantaine te gaan en
  wordt er overgeschakeld naar volledig online onderwijs
 • In de betreffende klas(sen) wordt gevraagd of er behoefte bestaat aan het uitvoeren van
  zelftesten
 • Indien gewenst kunnen de zelftesten worden opgehaald bij de receptie. Meld je bij Mevr. M.
  van den Boomgaard die je de zelftest zal overhandigen.
 • De zelftest wordt door de student thuis afgenomen
 • Bij een negatieve uitslag is deze maximaal 48 uur geldig. Als er daarna klachten ontstaan
  meld je je bij de GGD en vraagt een PCR test aan.
 • Er wordt dringend geadviseerd om een positieve uitslag van de zelftest direct te delen met
  de school (die dit bij je studieloopbaancoach/teamleider). Let op: het is een dringend advies
  maar het is niet verplicht
 • Valt de zelftest positief uit dan meld je je direct bij de GGD en vraagt een PCR test aan. Als
  ook die positief uitvalt blijf je voor minimaal 5 – 10 dagen in quarantaine.

Mondkapje: VERPLICHT

Het dragen van een mondkapje bij binnenkomst van de school en bij verplaatsingen in de school blijft uiteraard verplicht.

Solidariteit

Nadrukkelijk vragen wij studenten en bezoekers zich te houden aan de gedragsregels die we hebben opgesteld. Ons doel is en blijft de veiligheid van studenten en medewerkers zoveel mogelijk te waarborgen. Solidariteit is onder de huidige omstandigheden het minimale wat we van elkaar mogen vragen en verwachten.

 Algemene gedragsregels

Hygiëne en veiligheid:

 • Zowel studenten als docenten houden 1,5 meter afstand van elkaar
 • We wassen onze handen meerdere keren per dag, telkens minstens 20 seconden. In ieder geval voordat de lesruimte wordt betreden, na het verlaten van de lesruimte en na toiletbezoek
 • Geen handen schudden
 • Hoesten en niezen in de elleboog
 • Gebruik alleen papieren zakdoekjes

Bij klachten:

 • Je blijft (zowel voor de student als docent) thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, hoofdpijn, moeilijk ademen, benauwdheid en koorts (boven de 38C)
 • Je blijft thuis als er iemand in het gezin kampt met bovenstaande klachten
 • Bij klachten laat je je testen. Bij een positieve uitslag blijf je tenminste 10 dagen in thuisquarantaine
 • Is er iemand in het gezin positief getest dan blijf ook jij voor tenminste 10 dagen in thuisquarantaine

Vragen

Het team van Lentiz mbo Maasland doet er alles aan om besmetting(en) te voorkomen. Ik kan me voorstellen dat er bij studenten en of ouder(s)/verzorger(s) toch nog vragen zijn. Schroom niet deze te stellen, want juist in deze tijd is communiceren met elkaar enorm belangrijk. In dat geval neemt u, bij voorkeur eerst per mail, contact op met

Met vriendelijke groet,

Arie van der Ende

Teamleider Lentiz mbo Maasland

Waarom worden nou al die strenge maatregelen genomen? NOS