MBO Maasland

Schoolgeldrekening European Tree Worker

Totaal overzicht kosten opleiding European Tree Worker

Opleiding: European Tree Worker (ETW) niveau 3 BBL

Klas: 1

Schooljaar 2022 – 2023

Onderdeel A: opleidings-gebonden schoolkosten (verplicht):

Leermaterialen (readers, kopieën, e.d.) 35
Bijdrage practica schooltuin 50
Praktijkleren 480
Rijksafdracht BBL (indien 18 op 01-08-2021) * 624
Totaal 565  (indien 18:  1189)

 

Onderdeel B: niet- opleidings-gebonden schoolkosten (vrijwillig):

Sociaal fonds 10
Totaal 10

 

*
Het les- en cursusgeld worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid.