MBO Maasland

Schoolgeldrekening Groen Grond en Infra

Totaal overzicht kosten per opleiding Groen Grond en Infra

Opleiding: Groen, grond & infra (Loonwerk) niveau 1 BBL

Klas: 1

Schooljaar 2022 – 2023

Onderdeel A: opleidings-gebonden schoolkosten (verplicht):

Leermaterialen (readers, kopieën, e.d.) 35
Gebruik materiaal praktijklessen 40
Licentie E-learning Cumela 125
Bijdrage praktijktrainingen 150
Rijksafdracht BBL (indien 18 op 01-08-2021) *
Totaal 350

 

 Onderdeel B: niet- opleidings-gebonden schoolkosten (vrijwillig):

Introductieprogramma 30
Excursies 50
Examenkosten VCA 95
Sociaal fonds 10
Totaal 185

 

Opleiding: Groen, grond & infra (Loonwerk) niveau 2 BBL

Klas: 1

Schooljaar 2022 – 2023

Onderdeel A: opleidings-gebonden schoolkosten (verplicht):

Leermaterialen (readers, kopieën, e.d.) 35
Gebruik materiaal praktijklessen 40
Licentie E-learning Cumela 125
Bijdrage praktijktrainingen 150
Rijksafdracht BBL (indien 18 op 01-08-2021) 50%* 258
Totaal 350  (indien 18:  608)

 

 Onderdeel B: niet- opleidings-gebonden schoolkosten (vrijwillig):

Introductieprogramma 30
Excursies 50
Examenkosten VCA 95
Sociaal fonds 10
Totaal 185

Opleiding: Groen, grond & infra (Loonwerk) Niveau 3 BBL

Klas: 1

Schooljaar 2022 –  2023

Onderdeel A: opleidings-gebonden schoolkosten (verplicht):

Leermaterialen (readers, kopieën, e.d.) 35
Bijdrage gebruiksmaterialen praktijklessen 40
Licentie E-Learning Cumela 125
Bijdrage praktijktrainingen 150
Rijksafdracht BBL (indien 18 op 01-08-2021) * 624
Totaal 350  (indien 18: 974)

 

Onderdeel B: niet- opleidings-gebonden schoolkosten (vrijwillig):

Introductieprogramma 30
Excursies 50
Examenkosten VCA 75
Sociaal fonds 10
Totaal 165

 

*Het les- en cursusgeld worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid.