MBO Maasland

Schoolgeldrekening Groen Grond en Infra

Totaal overzicht kosten per opleiding Groen Grond en Infra

Opleiding: Groen, grond & infra (Loonwerk) niveau 1 BBL

Klas: 1

Schooljaar 2021 – 2022

Onderdeel A: opleidings-gebonden schoolkosten (verplicht):

Leermaterialen (readers, kopieën, e.d.) 35
Gebruik materiaal praktijklessen 40
Licentie lesmateriaal Ontwikkelcentrum 102,50
Licentie E-learning Cumela 125
Bijdrage praktijktrainingen 150
Rijksafdracht BBL (indien 18 op 01-08-2021) 50% * 126,50
Totaal 452,50  (indien 18:  579)

 

 Onderdeel B: niet- opleidings-gebonden schoolkosten (vrijwillig):

Introductieprogramma 30
Excursies 50
Examenkosten VCA 75
Sociaal fonds 10
Totaal 165

 

Opleiding: Groen, grond & infra (Loonwerk) niveau 2 BBL

Klas: 1

Schooljaar 2021 – 2022

Onderdeel A: opleidings-gebonden schoolkosten (verplicht):

Leermaterialen (readers, kopieën, e.d.) 35
Gebruik materiaal praktijklessen 40
Licentie lesmateriaal Ontwikkelcentrum 102,50
Licentie E-learning Cumela 125
Bijdrage praktijktrainingen 150
Rijksafdracht BBL (indien 18 op 01-08-2021) 50%* 126,50
Totaal 452,50  (indien 18:  579)

 

 Onderdeel B: niet- opleidings-gebonden schoolkosten (vrijwillig):

Introductieprogramma 30
Excursies 50
Examenkosten VCA 75
Sociaal fonds 10
Totaal 165

Opleiding: Groen, grond & infra (Loonwerk) Niveau 3 BBL

Klas: 1

Schooljaar 2021 –  2022

Onderdeel A: opleidings-gebonden schoolkosten (verplicht):

Leermaterialen (readers, kopieën, e.d.) 35
Bijdrage gebruiksmaterialen praktijklessen 40
Digitaal lesmateriaal Ontwikkelcentrum 102,50
Licentie E-Learning Cumela 125
Bijdrage praktijktrainingen 150
Rijksafdracht BBL (indien 18 op 01-08-2021) 50%* 306
Totaal 452,50  (indien 18: 758,50)

 

Onderdeel B: niet- opleidings-gebonden schoolkosten (vrijwillig):

Introductieprogramma 30
Excursies 50
Examenkosten VCA 75
Sociaal fonds 10
Totaal 165

 

*
Het les- en cursusgeld worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid.
Vanwege de coronacrisis heeft de overheid besloten om het les- en cursusgeld voor schooljaar 2021-2022 te halveren.