Bijdrage schoolkosten

Er zijn mogelijkheden om een bijdrage voor de schoolkosten te vragen.

  • Bij DUO kan het ov-reisproduct worden aangevraagd.
  • Voor MBO studenten onder de 18 jaar kan er een aanvraag worden gedaan bij het MBO Steunfonds.
  • Voor studenten ouder dan 18 jaar kan er via DUO behalve het ov-reisproduct ook studiefinanciering en eventueel aanvullende beurs of lening aangevraagd worden.
  • Mocht dit niet toereikend zijn, dan kan er een bijdrage uit ons eigen Sociaal Fonds worden aangevraagd.

Voor beide fondsen geldt dat je deze aanvraag zelf z.s.m. aan het begin van het schooljaar, uiterlijk 1 oktober 2019, bij Reineke de Bruijn moet doen via

Meer informatie over ov-reisproduct en studiefinanciering vind je op de website van DUO: