MBO Maasland

Anneke Meijborg

Trajectbegeleider Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten bij het team Leerrecht, gemeente Vlaardingen.

Anneke Meijborg

Wie ben ik?

Mijn naam is Anneke Meijborg, Trajectbegeleider RMC bij het team
Leerrecht, gemeente Vlaardingen. RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten.

Wat doe ik?

Eén van mijn taken (RMC wetgeving) is ervoor zorgen dat jongeren vanaf 18 jaar tot 23 jaar, woonachtig in Vlaardingen, Schiedam of Maassluis, naar school blijven gaan.
Dit betekent wanneer er sprake is van ongeoorloofd afwezig zijn, de studieloopbaancoach dit meldt bij de zorgcoördinator. Deze stuurt een melding naar DUO waarin het ongeoorloofde verzuim geregistreerd wordt. In een persoonlijke gesprek mag de jongere uitleggen wat er speelt. Studenten die in een andere gemeente wonen kunnen door een jongerenconsulent uit hun eigen gemeente gesproken worden.

Met de huidige Corona maatregelen kunnen er studenten zijn, waarbij er in de thuissituatie een ouder/verzorger is die tot de kwetsbare doelgroep behoort, waardoor de student thuis blijft. Het is belangrijk om te weten wanneer dit het geval is, de student zich niet ziekmeldt of zomaar weg blijft van school. Overleg altijd met je studieloopbaancoach. Samen wordt bekeken of de student in bepaalde gevallen niet naar school hoeft te komen en de lessen in ieder geval online gevolgd kunnen worden.

Waar kan je mij vinden?

Wekelijks kom ik een dagdeel naar school om studenten te spreken waarbij hun afwezigheid zorgelijk kan zijn. Sinds de Corona maatregelen werk ik vanuit huis en voer ik deze gesprekken telefonisch.

Anneke Meijborg-Sittrop
Trajectbegeleider RMC
T: 0102484024 M: 0650192733
Werkdagen; maandag t/m vrijdag

Op oneven weken maandag vrij

A.Meijborg@leerrecht.nl.

www.leerrecht.nl