MBO Westland

Niveaus en leerwegen

Binnen het mbo zijn er vier niveaus. Hoe hoger het niveau, hoe meer je moet weten en kunnen. De duur van de opleiding is afhankelijk van het niveau. Niveau 3 en 4 duren 3 jaar. Natuurlijk is er de mogelijkheid om door te stromen van niveau naar niveau. De opleidingen van Lentiz| MBO Westland worden aangeboden op mbo-niveau 2*, 3 en 4.

Verder bestaan er twee leerwegen, BOL en BBL. In zowel de BOL- als de BBL-opleiding moet je uit- eindelijk aan dezelfde eisen voldoen. Aan het eind van de opleiding ontvang je dus een gelijkwaardig diploma, alleen de weg ernaar toe is anders. Bij Lentiz| MBO Westland wordt de beroepsopleidende leerweg aangeboden.

BOL (Beroepsopleidende Leerweg)
Je volgt dagonderwijs en daarnaast loop je BPV (beroepspraktijkvorming/stage). Het verschilt per opleiding op welke wijze en in welk studiejaar deze stages plaatsvinden.

* Bij voldoende aanmeldingen.