MBO Westland

Opbouw en examens

Binnen het MBO is een opleiding opgebouwd uit 3 onderdelen:

  1. Het beroepsgerichte deel. In dit deel dat minimaal 50% van de opleidingstijd omvat, komen alle elementen van het beroep, ongeacht het niveau van de opleiding, aan bod. Het gaat om kennis, houding en vaardigheden. Daarnaast bevat het ook de verplichte AVO-vakken (Nederlands, rekenen, loopbaan & burgerschap en een vreemde taal).
  2. Het profieldeel. In dit deel wordt het beroepsgerichte deel nader uitgewerkt en werken we toe naar het eindniveau van de opleiding (medewerker, vak- bekwaam medewerker en manager/bedrijfsleider).
  3. Het keuzedeel. In elke opleiding, ongeacht het niveau, dient de student een of meer keuzedelen te volgen. Een keuzedeel is verbredend, verdiepend en kan doorstroom naar een hoger niveau bevorderen. De student heeft de mogelijkheid om twee keer per jaar een of meerdere keuzedelen te kiezen uit een aan- bod dat jaarlijks door de school wordt samengesteld.

Het aanbod van keuzedelen wordt bij aanvang van de opleiding vastgesteld. Afhankelijk van de opleiding dient een student een of meerdere keuzedelen uit het aanbod te kiezen. Een keuzedeel kan worden gevolgd in de lessen op school, in de beroepspraktijkvorming (BPV) of in zelfstudie. De student wordt geïnformeerd over de inhoud van het keuzedeel en de manier waarop dit keuzedeel moet worden afgesloten. Bij het vaststellen van welke keuzedelen door de student kunnen worden gevolgd, hanteert de school een aantal spelregels.

Gedurende de opleiding krijgt elke student te maken met meerdere examens: beroepsgerichte examens en AVO-examens voor Nederlands, rekenen, moderne vreemde talen en Loopbaan & Burgerschap. Om te mogen deelnemen aan een examen moet de student eerst voldoen aan een aantal voorwaarden, opgenomen in het voorwaardendossier. De opdrachten uit het voorwaardendossier worden tijdens de opleiding op school of tijdens de BPV uitgevoerd.

Voor de AVO-examens moeten studenten aan bepaalde niveaus voldoen om hun diploma te kunnen behalen. Dit is afhankelijk van het niveau van de opleiding.