MBO Westland

Wettelijke plichten

Formele eisen leerplicht
Tot het schooljaar dat volgt op het moment dat je 16 jaar wordt, ben je volledig leerplichtig en moet je dus voltijds dagonderwijs volgen. Pas het schooljaar, volgend op het moment waarop je 16 jaar bent geworden, ben je gedeeltelijk leerplichtig.

Kwalificatieplicht
Alle jongeren moeten tot hun 18e een volledig onder- wijsprogramma volgen, tenzij ze minimaal een mbo- niveau 2-, havo- of vwo-diploma hebben behaald. Als je bij aanvang van je opleiding zeventien jaar bent geworden, geldt de kwalificatieplicht voor jou.

Bindend studieadvies (BSA)
Tijdens de opleiding krijg je een bindend studieadvies. Dit advies geven wij pas nadat we voortgangsgesprekken met je hebben gevoerd en daarover schriftelijk verslag hebben gedaan. Als je een eenjarige opleiding volgt doen we dat na 3-4 maanden; bij een meerjarige opleiding uiterlijk na 9 maanden. Het studie- advies is bindend en kan je niet weigeren.