VMBO Maasland

Kom naar de open dag op zaterdag 10 februari

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool krijgen in deze weken de doorstroomtoets om daarna hun definitieve schooladvies te ontvangen. Tegelijkertijd bereiden wij ons voor op het nieuwe schooljaar. Welke leerlingen mogen we dit jaar ontvangen? De promotie is in volle gang. De open avond op 26 januari en de voorlichtingsavond op 17 januari jl. waren een groot succes. Gemist? Of gewoon nog een keertje proeven? Op zaterdag 10 februari is er van 10:00 tot 13:00 uur een laatste open dag.

Voor de leerlingen die nu in groep 8 zitten is het een belangrijk schooljaar. Zij maken dit jaar namelijk een keuze voor een passende school binnen het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat deze leerlingen zich goed kunnen oriënteren en ‘voelen’ of een school wel of niet bij ze past. Dat hebben ze gedaan door deel te nemen aan de proeflesmiddagen in november en december en tijdens de open dag. Aangezien de open dag gezamenlijk met Lentiz | MBO Maasland werd georganiseerd, konden bezoekers gebruik maken van de klimwand en de tokkelbaan!

Bij Lentiz | VMBO Maasland krijgen leerlingen groen onderwijs. Naast de theoretische vakken krijgen leerlingen ‘groene’ praktijkvakken die voor een groot deel op de schoolboerderij of in de praktijkkassen plaatsvinden. Daarnaast kunnen ze kiezen uit keuzevakken, zoals de techniekklas, paardenklas, ARTiz (kunstklas) en de sportklas (vanaf leerjaar 3).

Aanmelden bij de middelbare school

Dit jaar is alles nét anders dan de voorgaande jaren. Eerdere jaren schreven leerlingen zich op basis van het advies van de leerkracht in bij een passende school en maakten daarna pas hun eindtoets. Omdat de uitkomst hiervan soms anders was dan het eerdere advies is er nu de doorstroomtoets in februari. Volgens deze werkwijze is het definitieve advies nu gebaseerd op het advies van de leerkracht én de doorstroomtoets. Een regeling die de kansenongelijkheid moet verminderen.

Daarnaast is er van 25 tot en met 31 maart 2024 een centrale aanmeldweek, waarin alle leerlingen tegelijk inschrijven bij de middelbare school. Bij Lentiz | VMBO Maasland is het vanaf 1 februari 2024 – volgens afspraak met het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord (NWN) – mogelijk om via de website een verzoek tot aanmelden te doen en alvast een aanmeldgesprek te plannen.

Verzoek tot aanmelden

Laatste open dag op zaterdag 10 februari 2024

Voor iedereen die de voorlichtingsavond en de open dag heeft gemist, is er op zaterdag 10 februari 2024 een laatste kans. Van 10:00 tot 13:00 uur opent Lentiz | VMBO Maasland de deuren voor de laatste open dag van dit schooljaar. Een prachtige kans voor leerlingen die nu in groep 7 en 8 zitten – en hun ouders/verzorgers – om de sfeer op deze school te proeven.

Terug naar het nieuwsoverzicht