VMBO Maasland

Decanaat & LOB

Voor leerlingen en ouders/verzorgers Lentiz VMBO Maasland

LOB betekent loopbaanoriëntatie en -begeleiding en dit vak wordt gegeven in de bovenbouw, klas 3 en 4.

De docenten zijn mw. M. Jansen (docent LOB en decaan) en dhr. P. Westerholt (docent LOB)

Middels een lessenprogramma gebaseerd op de vijf loopbaancompetenties, krijgen de leerlingen een dusdanig aanbod dat ze goed voorbereid richting de vervolgopleidingen kunnen bewegen.

Onderzoek doen, voorlichting krijgen over opleidingen en beroepen, ervaren in de praktijk en zelfonderzoek zijn belangrijke elementen in het lesprogramma. Er vinden diverse voorlichtingen binnen en buiten de school plaats die de leerling laten kennismaken met wat er zoal aan opleidingen is.

Ook voeren wij met alle leerlingen individuele loopbaangesprekken om ze te ondersteunen in het maken van de juiste keuze. Deze vinden in klas 3 plaats met de LOB docenten en in klas 4 met de decaan.

Daarnaast is er een koppeling tussen de beroepenstage en LOB met als doel dat de ervaringen die de leerlingen tijdens stage opdoen in de beroepspraktijk, een belangrijke bijdrage leveren aan het maken van de juiste keuze voor een vervolgopleiding.

De vijf loopbaancompetenties in het kort:

  • Motievenreflectie: Wat drijft mij, wie ben ik?
  • Kwaliteitenreflectie: Wat kan ik en wat kan ik nog leren?
  • Werkexploratie: Welk werk past bij mij en wat is er allemaal?
  • Loopbaansturing: Het plannen, beïnvloeden en bespreken van de manier hoe de student zelf leert en werkt, gericht op loopbaanontwikkeling.
  • Netwerken: Wie ken ik die mij kunnen helpen?

Meer en uitgebreide informatie over LOB op onze school vindt u op onze website LOB-stage: www.lobstage-lentizmaasland.nl

Met vmbo groen kun je alle mbo-opleidingen doen!