Zij instroom naar Lentiz | VMBO Maasland

Je bent een zij-instromer als je nu al op de middelbare school zit en je wilt inschrijven op Lentiz | VMBO Maasland. Afhankelijk van het aantal leerlingen in het betreffende leerjaar wordt je wel of niet toegelaten. Voor de hogere leerjaren, waneer je van school verandert, moet je van de vorige school een overgangsrapport (bewijs van onvoorwaardelijke bevordering) opvragen en bij ons aanleveren.

Wij hechten belang aan persoonlijk contact met de ouders van onze leerlingen. Vandaar dat wij met alle ouders een aanmeldgesprek voeren. Tijdens dit gesprek willen wij graag van gedachten wisselen over de leerling, zodat wij een beeld krijgen van de persoon achter alle informatie. Tevens nemen wij het aanmeldingsformulier en de bijbehorende documenten met elkaar door.

Aanmelden en aanmeldafspraak plannen

Aanmeldafspraken om in te stromen in het schooljaar 2024-2025 vinden plaats na 31 mei 2024. Een verzoek tot aanmelden kan telefonisch via mevrouw D. Nienhuis (via de receptie 010-5910499).