Werken bij Lentiz

Lentiz | VMBO Maasland is een vmbo-school met een groen profiel. We hebben als doel het beste uit onze leerlingen te halen, waarbij we streven naar een zelfbewuste, intrinsiek gemotiveerde vmbo-leerling. Kernwaarden hierbij zijn: kansrijk, integer, daadkrachtig en verbindend. Wij dagen onze leerlingen uit om goede prestaties te leveren en bieden hen daarvoor een veilige leeromgeving. Lijkt het je wat om ons team te versterken? Hieronder vind je een overzicht van onze openstaande vacatures:

Wat we van onze docenten verwachten

Wij verwachten van onze docenten dat zij de leerlingen kunnen geven wat zij nodig hebben om zich te ontwikkelen en dat de docenten daarom continu werken aan hun pedagogische sensitiviteit en hun didactische aanpak, waarbij zij het leren van de leerling zichtbaar maken.

Onze docenten leren en werken in professionele leergemeenschappen, waarin zij met zelfgekozen thema’s van en met elkaar leren en waarna zij dat leren omzetten in vernieuwingen in de les. Onze belangrijkste ontwikkeling dat wij op weg gaan naar een formatieve kijk op het leren waarbij we de leerling coachen en begeleiden in het nemen van verantwoordelijkheid over zijn eigen leerproces.

Wil je een open sollicitatie doen? Stuur dan een e-mail naar sollicitatie-MLV@lentiz.nl met jouw motivatie en cv.

Lentiz onderwijsgroep

Lentiz bestaat uit acht scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) en zes scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in de groene sector. Deze veertien unieke scholen bevinden zich in de economische regio’s Greenport West-Holland (Westland, Oostland en Barendrecht), Mainport (groen en food in de stad), het vitale platteland van Midden-Delfland en Goeree-Overflakkee en de metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Toekomstmakers
Zo’n 940 medewerkers zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor ruim 7.600 leerlingen en studenten die onderwijs volgen in zowel voltijd- als deeltijdopleidingen. Daarnaast leiden we jaarlijks 4.600 cursisten op in de vorm van contractactiviteiten. In het onderwijs worden de leerlingen en studenten voorbereid op de toekomst. Ze worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen, zodat zij Lentiz verlaten met een waarde(n)vol diploma: goed toegerust om hun en onze toekomst mede vorm te geven. Lentiz vindt het belangrijk dat leerlingen en studenten niet alleen kénnis krijgen aangeboden, maar ook een moreel kompas en vaardigheden om zich verder te ontwikkelen.