VMBO Maasland

Lentiz | VMBO Maasland

Onze school Lentiz | VMBO Maasland is een school voor vmbo en biedt de Basisberoepsgerichte, de Kaderberoepsgerichte en de Gemengde/Theoretische Leerwegen aan.

Prachtig gelegen aan de rand van Maasland, omringd door weilanden, ligt het gebouw van VMBO Maasland. Wij zijn een vmbo-school voor groen onderwijs. Dit betekent dat de leerlingen hun ‘groene’ praktijklessen voor een groot deel krijgen op de schoolboerderij of in de praktijkkassen. Ter voorbereiding op de keuze voor een beroepsrichting in klas 4, maken de leerlingen vanaf klas 1 al kennis met de beroepsgerichte vakken zoals bloem, techniek en dier.
Aan het eind van de opleiding is doorleren op ons eigen mbo mogelijk maar je kunt natuurlijk ook doorleren in één van de andere sectoren, want:

‘Na ons vmbo-groen kun je alle mbo-opleidingen doen’.
Groei, eigenheid & kwaliteit
Onze school (groep 7/8)

Onze visie

Met ons onderwijs bewerkstellingen wij een zelfbewuste, intrinsiek gemotiveerde vmbo-leerling, blakend van het zelfvertrouwen en zelfregulerend in het maximaliseren van eigen leeropbrengsten.

Dit is geen utopie, maar werkelijkheid. We dagen leerlingen uit om goede prestaties te leveren in een veilige leeromgeving vanuit een constructivistische visie (leerlingen werken samen met docenten aan hun eigen leren). We ondersteunen leerlingen bij het ontwikkelen van life-long-learning-skills. Met leerlingen werken we aan een positieve houding en opvatting over het eigen leren (self-efficacy).