VMBO Maasland

Ziekmeldingen

Is uw kind ziek of moet hij/zij naar de dokter?

Als een leerling door ziekte niet naar school kan komen, dient een ouder dit te melden tussen 7:15 uur en 8:30 uur op het speciaal daarvoor bestemde telefoonnummer (010) 591 13 04 of via e-mail ziekmeldingen-mlv@lentiz.nl

Een leerling die zich tijdens de lessen ziek voelt en naar huis wil meldt zich bij de leerlingenbalie.

Voor de leerlingen geldt dat er eerst contact opgenomen wordt met thuis, voordat een leerling naar huis mag gaan. Als de leerling thuis is aangekomen dient dat door een ouder telefonisch aan school te worden bevestigd.
Als er geen contact gelegd kan worden met thuis, wordt de leerling op school opgevangen.

Verlof wordt verleend voor bezoek aan een huisarts, tandarts, orthodontist e.d. Wij verzoeken u vriendelijk deze bezoeken zoveel mogelijk buiten de lessen om te plannen. Deze bezoeken dienen vooraf te worden doorgegeven aan onze absentenadministratie via telefoonnummer (010) 591 13 04
of via e-mail ziekmeldingen-mlv@lentiz.nl