VMBO Maasland

Voor leerlingen

Lestijden

Onderbouw (leerjaar 1+2)

1e lesuur 08.30 – 09.15 uur
2e lesuur 09.15 – 10.00 uur
———————————- pauze 10.00 – 10.15 (15 min.)
3e lesuur 10.15 – 11.00 uur
4e lesuur 11.00 – 11.45 uur
———————————- pauze 11.45 – 12.15 (30 min.)
5e lesuur 12.15 – 13.00 uur
6e lesuur 13.00 – 13.45 uur
———————————- pauze 13.45 – 14.00 (15 min.)
7e lesuur 14.00 – 14.45 uur
8e lesuur 14.45 – 15.30 uur

Bovenbouw (leerjaar 3+4)

1e lesuur 08.30 – 09.15 uur
2e lesuur 09.15 – 10.00 uur
3e lesuur 10.00 – 10.45 uur
———————————- pauze 10.45 – 11.00 uur (15 min.)
4e lesuur 11.00 – 11.45 uur
5e lesuur 11.45 – 12.30 uur
———————————- pauze 12.30 – 13.00 uur (30 min.)
6e lesuur 13.00 – 13.45 uur
7e lesuur 13.45 – 14.30 uur
———————————- pauze 14.30 – 14.45 uur (15 min.)
8e lesuur 14.45 – 15.30 uur
9e lesuur 15.30 – 16.15 uur
10e lesuur 16.15 – 17.00 uur

PTO/PTA

In het PTO (Programma van Toetsing Onderbouw) wordt beschreven welke toetsen er in de onderbouw, klas 1 en 2, per vak gegeven worden, wat de weging per toets is en of deze toets herkanst mag worden.

In het PTA (Plan van Toetsing en Afsluiting) wordt beschreven welke toetsen er in de bovenbouw, klas 3 en 4, per vak gegeven worden, wat de weging per toets is en of deze toets herkanst mag worden.

Meer informatie

Examenzaken

In het derde leerjaar begint de examenperiode die 2 jaar zal duren.

Voor alle leerwegen zijn Nederlands, Engels, wiskunde en biologie de verplichte examenvakken.

– Een leerling die slaagt in de Gemengde Leerweg kan doorstromen naar niveau 4 van het MBO.
– Een leerling die slaagt in de Kaderberoepsgerichte Leerweg kan doorstromen naar niveau 3 of 4 van het MBO.
– Een leerling met een Basisberoepsgericht diploma kan doorstromen naar niveau 2 van het MBO.

Examenboekje 2022

Het examenboekje 2022  kan je hier als PDF formaat openen.

Meer informatie