Lentiz | VMBO Maasland krijgt schoolbibliotheek

Lentiz | VMBO Maasland en de Bibliotheek de Plataan gaan een structurele, meerjarige samenwerking aan om de leerlingen te stimuleren om meer te lezen. Met de aanpak ‘De Bibliotheek op school’ krijgt de school als eerste binnen het voortgezet onderwijs in het werkgebied van Bibliotheek de Plataan een eigen schoolbibliotheek mét leesconsulent!

Afgelopen dinsdag tekenden Wouter van Heiningen, directeur Bibliotheek de Plataan, en Arjan Blansjaar, directeur Lentiz | VMBO Maasland, de samenwerkingsovereenkomst. Met de Bibliotheek op school worden leerlingen gestimuleerd om meer te lezen. En dat is nodig, want Nederlandse jongeren scoren ten opzichte van andere Europese jongeren slecht als het gaat om leesplezier en leesmotivatie (bron: PIRLS en PISA).

Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen en jongeren of ze lezen of niet. Lezen is noodzakelijk voor leren, zeker op school.

Dat beaamt ook wethouder Melanie Oderwald-Ruijsbroek, getuige van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

Als wethouder van Gemeente Midden-Delfland is zij ontzettend blij met deze ontwikkeling. ‘Als ik kijk naar het landelijke onderzoek dat is uitgevoerd door de onderwijsinspectie, raakt het mij dat leerlingen en studenten, ondanks het behalen van hun diploma, toch niet over voldoende leesvaardigheden beschikken om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze maatschappij. Het is duidelijk dat hier nog veel ruimte is voor verbetering en groei.’

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs en bibliotheek de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

  • Foto ondertekening contract schoolbibliotheek Lentiz | VMBO Maasland
  • Foto ondertekening contract schoolbibliotheek Lentiz | VMBO Maasland
  • Foto ondertekening contract schoolbibliotheek
  • Foto ondertekening contract schoolbibliotheek Lentiz | VMBO Maasland

Wie leest, ontdekt de wereld!

Lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven. Wie goed leest en verhalende en informatieve teksten begrijpt, doet kennis op en ontwikkelt zich. Ook voor lezen geldt: oefening baart kunst. Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter lezen en blijven lezen. En dat heeft weer een positief effect op de verdere ontwikkeling. Dit geldt overigens ook voor volwassenen.

‘Het is eigenlijk een soort cirkeltje: lezen voor je plezier stimuleert het begrijpend lezen, is goed voor de woordenschat en het empathisch vermogen. Het verbreedt letterlijk je wereld. En dát zorgt er weer voor dat je beter meedraait in de samenleving en je ontwikkelt tot een zelfredzame burger. Dat is voor leerlingen heel waardevol.’ zegt Jolanda Verbraak, teamleider De Bibliotheek op school bij de Bibliotheek de Plataan.

  • Foto ondertekening contract schoolbibliotheek Lentiz | VMBO Maasland
  • Foto ondertekening contract schoolbibliotheek Lentiz | VMBO Maasland
  • Foto ondertekening contract schoolbibliotheek Lentiz | VMBO Maasland
  • Foto ondertekening contract schoolbibliotheek Lentiz | VMBO Maasland
‘Als ze de vragen nu eens goed lezen…’

‘Als ze de vragen nu eens goed lezen…’ Een veelgehoorde uitspraak in de docentenkamer. Lezen is een vaardigheid die bij ieder vak van toepassing is. Als een leerling een vraag bij wiskunde niet goed leest, komt deze echt niet met het juiste antwoord.

De leerlingen van Lentiz | VMBO Maasland starten daarom iedere les met het lezen uit hun eigen leesboek. Bij Engels en Nederlands worden ze zelfs regelmatig voorgelezen door de docent. De docenten reageerden na de eerste keer voorlezen heel verbaasd, ‘Ze vonden het heel fijn en vroegen na een half uur voorlezen of ik verder wilde lezen?!’ Hieruit blijkt heel duidelijk de behoefte van leerlingen om te lezen en daarop is de Bibliotheek op school een prachtige aanvulling.

‘Vaak horen we van leerlingen dat ze als kleuter werden voorgelezen, maar dat ze daarna een filmpje mochten kijken voor het slapen gaan. Op deze manier worden ze niet geprikkeld tot lezen. Het is mooi dat wij daar een bijdrage in leveren en dat we het lezen nu met een eigen schoolbibliotheek nog meer kunnen stimuleren!’ zegt Sanne Mineur, sectievoorzitter Nederlands bij Lentiz | VMBO Maasland.

Een echte bibliotheek mét leesconsulent

Na de zomervakantie is er een ingerichte bibliotheek binnen de school met aanbod voor leerlingen van leerjaar 1 en 2. Stap voor stap wordt dat uitgebouwd naar de bovenbouw. Wekelijks is er een leesconsulent aanwezig bij Lentiz | VMBO Maasland die de behoefte van de leerlingen in kaart brengt. Wat voor interesses heeft een leerling, wat vindt de leerling leuk om te lezen en wat heeft de leerling al gelezen? Met de kennis van collecties en programma’s krijgt de leesconsulent bij elke leerling een boek in handen dat écht past

Terug naar het nieuwsoverzicht