Dalton MAVO & Het Groene Lyceum

Voor ouders

Op onze school hechten we veel waarde aan het creëren van een fijne leerling-leraar relatie. Daarnaast is het contact met ouder(s)/verzorger(s)  erg belangrijk, want ook jullie zijn een schakel in het dagelijkse groeiproces van de leerling hier op school.

Wij stimuleren de betrokkenheid van de ouder(s)/verzorger(s). Voor zaken die snel aandacht nodig hebben is het uiteraard altijd mogelijk om contact op te nemen met onze school. Daarvoor hoef je niet te wachten tot er een coachgesprek of informatie-avond gepland is.

Contact leraren

De leraren zijn bereikbaar via ons algemene nummer (0174) 62 47 10 of door middel van een bericht via Teams. Stuur je liever een e-mail?

Overzicht e-mailadressen

SOMtoday en de Learning Portal

Wij maken gebruik van het administratiesysteem SOMtoday. Dit is ons leerlingvolgsysteem en is vooral voor intern gebruik.

Verder werken we met de Learning Portal van Kunskapsskolan. Hierin is de absentenregistratie opgenomen, het rooster te bekijken en worden de voortgang, ontwikkeling en resultaten van de leerling genoteerd. Met deze informatie kunnen wij passend onderwijs geven en ervoor zorgen dat we de leerling zo goed mogelijk begeleiden en waar nodig extra zorg verlenen.

Ouder(s)/verzorger(s) hebben voor beide systemen inloggegevens. Deze inloggegevens krijg je automatisch toegestuurd. Mocht je hier een vraag over hebben, kun je deze stellen aan de administratie (daltonmavo@lentiz.nl of daltonhetgroenelyceum@lentiz.nl).

Inloggen SOMtoday Inloggen Learning Portal Uitleg Learning Portal

WIS Collect

Via WIS Collect is het mogelijk op een veilige manier schoolkosten te betalen. De schoolkosten worden gevormd door onder andere de ouderbijdrage, excursies en schoolreizen. Een uitgebreid overzicht van hoe de kosten zijn opgebouwd is te vinden in de schoolgids.

Alle ouder(s)/verzorger(s) ontvangen aan het begin van het schooljaar een overzicht van de schoolkosten. Via een link wordt je doorverwezen naar een eigen pagina met daarin een handig overzicht van uitgaven en uitgevoerde betalingen per schooljaar.

Meer informatie over WIS Collect is te vinden via hun eigen website. Hier staat een overzicht van veelgestelde vragen en is een handige video te vinden.

Mocht je over de schoolkosten een vraag hebben, kun je deze stellen aan de financiële administratie (daltonmavo@lentiz.nl of daltonhetgroenelyceum@lentiz.nl).

Handleiding WIS Collect

Meer informatie

Heb je een vraag over onze school? Stel deze dan via daltonmavo@lentiz.nl of daltonhetgroenelyceum@lentiz.nl. Wij zorgen dat de juiste persoon contact met je opneemt.