Examenreglement

Het examenreglement is overeenkomstig het eindexamenbesluit en aangevuld met school-specifieke regels. Als je het met een bepaalde gang van zaken niet eens bent, kun je in het officiële examenreglement lezen hoe je moet handelen.

Examenreglement leerjaar 3 Examenreglement leerjaar 4