Rooster SO1, leerjaar 3

Regels:

 • Je bent 15 minutenvoor aanvang van het schoolonderzoek (SO) aanwezig.
 • Tassen, jassen, horloges, digitale communicatiemiddelen en andere niet ter zake doende artikelen bevinden zich in je kluis of op de kapstok. Niet in het lokaal.
 • Op je tafel liggen alleende benodigde schrijfartikelen (pennen, (kleur)potloden, gum, puntenslijper, rekenmachine, geodriehoek, woordenboek(indien toegestaan) en gradenboog) en de door de surveillant verstrekte papieren. Correctievloeistof is niet toegestaan!
 • Schoolonderzoeken worden geschreven met pen, alleen voor de grafieken/tekeningen wordt een potlood gebruikt.
 • Etuis mogen nietnaar binnen maar doorzichtige plastic zakjes wel.
 • Je mag indien nodig 1 flesje water
 • Je mag het lokaal pas verlaten wanneer de surveillant dit aangeeft en alleen als jouw gemaakte werk door de surveillant gecontroleerd en opgehaald is.

Afspraken:

 • Het rooster van het schoolonderzoek staat op Somtoday. Hierin wordt het lokaal en starttijd van de toets vermeldt – je bent 15 minuten voor deze tijd op school!
 • Te laat komen betekent melden bij de eindexamensecretaris, mevrouw Kik, op kantoor 2.01 naast lokaal B20.
 • Als leerlingen meer dan 10 minuten te laat zijn voor hun schoolonderzoek of niet op komen dagen wordt er contact opgenomen met thuis.
 • Leerlingen die een vak(ken) op een hoger niveau volgen, maken het schoolonderzoek voor dat vak op het moment dat het hogere niveau het schoolonderzoek maakt!!
 • Leerlingen die met geldige redenen afwezig zijn geweest bij een of meerdere SO’s, melden zich zodra ze weer aanwezig zijn bij mevrouw Kik om een afspraak te maken voor het inhalen van SO’s (buiten de lestijden).
 • Voor de kijk-, en luistertoets Nederlands geldt dat als je te laat bent en de toets is gestart, je niet meer naar binnen mag.

BBL

Donderdag 20 juni 2024
10:45  – 11:45
Wiskunde

Vrijdag 21 juni 2024
10:45  – 11:45
Biologie/NaSk1

Maandag 24 juni 2024
10:45  – 11:45
Maatschappijleer

Dinsdag 25 juni 2024
10:45  – 11:45
Engels

Woensdag 26 juni 2024
10:45  – 12:00
Nederlands kijk-, en luistertoets

 

KBL

Donderdag 20 juni 2024
8:30 – 10:00
Wiskunde

Vrijdag 21 juni 2024
8:30 – 10:00
Biologie/NaSk1

Maandag 24 juni 2024
8:30 – 9:30
Maatschappijleer

Dinsdag 25 juni 2024
8:30 – 10:00
Engels

Woensdag 26 juni 2024
8:30 – 9:45
Nederlands kijk-, en luistertoets

 

GL/TL

Donderdag 20 juni 2024
8:30 – 10:00
Beeldend/Dans/Drama

12:45 – 14:15
Wiskunde

Vrijdag 21 juni 2024
8:30 – 10:00
Duits

12:45 – 14:15
Biologie

Maandag 24 juni 2024
8:30 – 10:00
NaSk1

12:45 – 13:45
Maatschappijleer

Dinsdag 25 juni 2024
8:30 – 10:00
Economie

12:45 – 14:15
Engels

Woensdag 26 juni 2024
12:45 – 14:00
Nederlands kijk-, en luistertoets

Zorg & Welzijn

Donderdag 20 juni 2024
8:30 – 10:00
Geschiedenis

12:45- 14:15
Rekenen

Vrijdag 21 juni 2024
8:30 – 10:00
Duits

12:45- 14:15
Biologie

Maandag 24 juni 2024
12:45- 13:45
Maatschappijleer

Dinsdag 25 juni 2024
10:45 – 11:45
Maatschappijkunde

12:45- 14:15
Engels

Woensdag 26 juni2024
12:45 – 14:00
Nederlands kijk-, en luistertoets