Floracollege

Talentgroepen

Heb jij talent voor sport? Of extra interesse in kunst en cultuur? Dan kun je in aanmerking komen voor deze talentgroepen. Je volgt dan zes lesuren in het gekozen vak in plaats van de vier lesuren die de reguliere groepen hebben. En er worden regelmatig buitenschoolse activiteiten georganiseerd waaraan leerlingen tegen een verplichte ouderbijdrage meedoen.