Floracollege

Slecht weer protocol Floracollege

Het kan voor komen dat de weersomstandigheden zodanig zijn, dat het bezoeken van de school onverantwoorde gevaarlijke situaties met zich mee brengt. In dergelijke situaties kan het directieteam van het Floracollege besluiten de school te sluiten.

De directie zal zich in die afweging laten leiden door waarschuwingen vanuit de daartoe geëigende instanties. ( ANWB, Rijksdienst voor het Wegverkeer, KNMI). Wanneer het weer om extra oplettendheid vraagt door gladheid, mist of storm, dan kan het KNMI een weeralarm afgeven.

Het weeralarm is de hoogste trap van waarschuwingen. Het KNMI is in ons land de officiële instantie om weerwaarschuwingen uit te geven. Informatie hierover is te vinden op de site van het KNMI.

Er worden 3 verschillende fasen onderscheiden: een waarschuwing voor gevaarlijk weer (code geel), een waarschuwing voor extreem weer (code oranje) of een weeralarm (code rood).

Het weeralarm geldt alleen voor bepaalde weersomstandigheden als die op grote schaal optreden. De criteria gelden voor: storm, zeer zware windstoten, zware sneeuwval, sneeuwjacht of sneeuwstorm, gladheid door ijzel, zwaar onweer en overvloedige regen.

Afgesproken is dat bij een weeralarm code rood, geldend voor onze regio, de school gesloten is/wordt. Indien code rood in de loop van de schooldag afgegeven wordt, dan kan de directie besluiten de school vanaf een specifiek tijdstip te sluiten.

Wanneer er code oranje wordt afgegeven, dan is/blijft de school open. Ouder(s)/verzorger(s) maken de veiligheidsafweging of zij het wel of niet verantwoord vinden dat hun kind naar school toegaat of op school blijft. Mocht een ouder/verzorger beslissen dat hij/zij het niet verantwoord vindt om naar school toe te gaan of om op school te blijven, dan meldt hij/zij dit telefonisch bij de receptie.

Actieschema:
Code Geel – De school blijft open school. Specifieke lessen kunnen eventueel wel verplaatst of uitgeroosterd worden (denk aan lessen die bijvoorbeeld buiten plaatsvinden).

Code Oranje – De school blijft open. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun zoon/dochter telefonisch afmelden voor de lessen in verband met een veiligheidsoverweging. Specifieke lessen kunnen eventueel wel verplaatst of uitgeroosterd worden (denk aan lessen die bijvoorbeeld buiten plaatsvinden).

Code Rood– De directiebesluit de school de gehele dag of een gedeelte van de dag te sluiten. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) ontvangen hierover tijdig een email.

Download het slecht weer protocol (PDF)