VMBO Maasland

Schoolplan & ambitie

Om onze visie kracht bij te zetten is het van belang dat zowel onze leerlingen als collega’s handelen vanuit een groeimindset en hun talenten kennen en benutten. In ons schoolplan geven we aan welke ambities wij in de komende vier jaar met elkaar willen verwezenlijken.

Ons schoolplan vormt de basis voor alle andere schooldocumenten, zoals de schoolgids, de teamplannen en het schoolondersteuningsprofiel. Jaarlijks vertalen wij ambities uit het schoolplan naar doelstellingen en verwerken in ambitiekaarten, teamplannen, vakwerkplannen en de kwaliteitskalender. Zo wordt voor de medewerkers, de leerlingen en ouders zichtbaar en duidelijk wat wij willen bereiken met ons onderwijs en hoe wij hier vorm aan geven in de praktijk.

Schoolplan & ambities

In ons schoolplan hebben we vier ambities gedestilleerd. We werken daarmee aan formatief handelen, een positieve en professionele schoolcultuur, vakoverstijgend - 'muur' doorbrekend - onderwijs en kwaliteit van ons onderwijs.

Download schoolplan

Nieuws

Nieuws Still video WOS eindexamen

Eindexamens weer begonnen: ‘Ik heb er wel vertrouwen in’

16 mei 2024
Internationalisering

Met 100 leerlingen van leerjaar 3 naar Londen

23 april 2024
Nieuws

Cyberaanval Iddink

19 april 2024
Internationalisering

Paardenklas helpt paardenopvang State of Being in Portugal

14 april 2024

Agenda

Stageperiode - Leerlingen leerjaar 3

13 mei 2024 - 24 mei 2024

Centrale examens - Leerjaar 4: GL/TL

14 mei 2024 - 27 mei 2024

Digitale AVO examens - Leerjaar 4: BB/KB TV1 - periode 2

3 juni 2024 - 6 juni 2024